Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències i Disciplina d'obres i d'activitat: Sol·licitud de consulta d'expedients de llicències

Descripció

Llicències i Disciplina d'obres i d'activitat: Sol·licitud de consulta d'expedients de llicències

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències i Disciplina d'obres i d'activitat: sol·licitud de consulta d'expedients de llicències
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud de consulta d’expedients del Servei de Llicències, arxivats o en tràmit, amb accés a documents i/o còpies.

S’haurà d’indicar a la sol·licitud la finalitat de l´ús de la documentació.

Qui ho pot demanar?

La persona implicada, o el seu representant, en aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals i el cost de les despeses de les còpies dels plànols en un establiment extern de l'Ajuntament.

Mitjans de pagament

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

En quines dates es pot fer?

Sempre. 

Com i on es pot fer?

- Presencialment

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

Quins documents s'han de portar?
Sol·licitud en model normalitzat

En cas de sol·licitar la consulta a un expedient en tramitació cal aportar document acreditatiu de l’interés legítim:

  • Còpia del DNI/NIE.
  • Còpia de l’escriptura de propietat.
  • Rebut de l’IBI.
  • Contracte de compravenda. Altres.

Quant temps triga la resposta?

Màxim un mes.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura?
  • Comprovant de la sol·licitud.
  • Liquidació de taxes/preus públics, si és el cas.
  • Documentació sol·licitada, si és el cas.

Marc legal:

Ordenances fiscals

Formularis per a la seva descàrrega

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Sol·licitud de consulta d'expedients de llicències

Sol·licitud de consulta d'expedients de llicències

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.