Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Vehicles: Bonificació de l'impost per vehicles que utilitzin energies no contaminants

Descripció

Vehicles: Bonificació de l'impost per vehicles que utilitzin energies no contaminants

Iniciar tràmit

Detalls


Nom del tràmit
Vehicles: Bonificació de l'impost per vehicles que utilitzin energies no contaminants
Què és i per a què serveix?

És una bonificació de l'impost de vehicles per la utilització d'energies no contaminants.

En concret:

  • Els vehicles elèctrics gaudeixen d’una bonificació del 75 % de la quota.
  • Els vehicles híbrids gaudeixen d’una bonificació del 70 % de la quota.
  • Els vehicles que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, gas liquat del petroli (GLP), metà, metanol, hidrògens i derivats d’olis vegetals perquè les característiques del motor provoquen menys contaminació i utilitzen energies renovables gaudeixen d’una bonificació del 60% de la quota.
Qui ho pot demanar?

Els propietaris de vehicles que tinguin les característiques indicades a l'apartat "Què és i per a què serveix?"

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Dins l'exercici corrent

Com i on es pot fer?

A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Quins documents s'han de portar?

Cal presentar una sol·licitud i adjuntar-hi el document acreditatiu següent:

  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la fitxa de característiques tècniques del vehicle on quedi constància de les característiques requerides.
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del permís de circulació del vehicle.
  • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI del titular.
Quant temps triga la resposta?

6 mesos.

Quina documentació es lliura?
  • Comunicació del decret de concessió de la bonificació.
  • El ciutadà rebrà la resposta per correu a l'adreça que hagi indicat a la sol·licitud.
Marc legal:

Ordenances Fiscals (2.4 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA)

Guia del contribuent

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de bonificació de l'IVTM per vehicles amb energies renovables

Sol·licitud de bonificació de l'IVTM per vehicles amb energies renovables

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.