Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Compulsa de documents

Descripció

Compulsa de documents

Detalls

Nom del tràmit
Compulsa de documents
Què és i per a què serveix?

Obtenció d'un certificat (compulsa) conforme la fotocòpia d'un document és exactament igual a l'original.

L'Ajuntament de Mataró compulsa els documents emesos pel propi ajuntament i aquells que són necessaris per a procediments de la seva competència, que s'adjuntin a les sol·licituds on així es faci constar.

L'Ajuntament de Mataró no fa compulses de documents no municipals que els particulars hagin de presentar fora del propi Ajuntament. En aquests casos la compulsa haurà de ser efectuada per l'organisme que va emetre el document original, per l'organisme oficial que hagi de rebre la documentació o un notari.

Per a compulses del Document Nacional d'Identitat podeu adreçar-vos a les oficines de la Policia Nacional (avinguda de la Gatassa, 15).

Qui ho pot demanar?

Tothom.

Quin cost té?

Ho establert a la TAXA 3.2 PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI L’ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE PART

La compulsa de documents que s'hagin d'adjuntar a sol·licituds de competència municipal a través del Registre general no tindrà cap cost.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

Presencialment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

1. Document original.
2. Còpia d'aquest mateix document.

Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Quina documentació es lliura?

- Còpia compulsada.
 

Altres informacions d'interès:

No es compulsen fotocòpies de fotocòpies compulsades. Sempre cal l'original.

No es compulsen impressions de documents digitals amb codi segur de verificació, ja que és consultable telemàticament el propi document digital original.


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.