Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Compulsa de documents

Description

Compulsa de documents

Details

Nom del tràmit
Compulsa de documents
Què és i per a què serveix?

Obtenció d'un certificat (compulsa) conforme la fotocòpia d'un document és exactament igual a l'original.

L'Ajuntament de Mataró compulsa els documents emesos pel propi ajuntament i aquells que són necessaris per a procediments de la seva competència, que s'adjuntin a les sol·licituds on així es faci constar.

L'Ajuntament de Mataró no fa compulses de documents no municipals que els particulars hagin de presentar fora del propi Ajuntament. En aquests casos la compulsa haurà de ser efectuada per l'organisme que va emetre el document original, per l'organisme oficial que hagi de rebre la documentació o un notari.

Per a compulses del Document Nacional d'Identitat podeu adreçar-vos a les oficines de la Policia Nacional (avinguda de la Gatassa, 15).

Qui ho pot demanar?

Tothom.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

Presencialment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

1. Document original.
2. Fotocòpia d'aquest mateix document.

Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Quina documentació es lliura?

- Fotocòpia compulsada.
 

Altres informacions d'interès:

No es compulsen fotocòpies de fotocòpies compulsades. Sempre cal l'original.

No es compulsen impressions de documents digitals amb codi segur de verificació, ja que és consultable telemàticament el propi document digital original.

Classfications


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.