Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Estimació

Descripció

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Estimació

Detalls


Nom del tràmit
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Estimació 
Què és i per a què serveix?

És una estimació del càlcul de la quota a efectes informatius.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada en obtenir informació de la quota resultant amb motiu d’una possible transmissió de finca urbana subjecte a l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys (Plusvàlua).

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Per Internet

Quins documents s'han de portar?

Cap, però serà necessari disposar de la referència cadastral completa de la finca sobre la que es vol fer l'estimació.

Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Quina documentació es lliura?

Document informatiu de l’estimació de la quota del tribut.

Tràmits relacionats

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Declaració o comunicació a efectes de Plusvàlua i d'alteració de la titularitat cadastral.

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Autoliquidació

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d'herència per habitatge habitual

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d’herència per local afecte a activitats empresarials o professionals

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació per aportació d'immoble heretat a la Borsa de Lloguer Social

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Exempció per dacions en pagament i execució hipotecària del domicili habitual

Marc legal:

Ordenances Fiscals 2.1 IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (IIVTNU)

Espai de Tributs - Plusvàlua


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.