Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Beques individuals per menjadors escolars

Descripció

Beques individuals per menjadors escolars

DetallsAvisos importants campanya 2024-2025

Calendari

Presentació de sol·licituds
 • Per internet del 17 de maig al 7 de juny de 2024
 • Presencialment del 27 de maig al 7 de juny de 2024

Cita prèvia per a sol·licituds presencials
 • Cita prèvia disponible a partir del 23 de maig de 2024

Disponibilitat de sol·licituds
 • El formulari de sol·licitud per la presentació presencial estarà disponible a partir del 23 de maig de 2024. Consulteu en el detall d'aquest tràmit on obtenir-ho

Disponible el manual d'ajuda - T'ho posem fàcil per a sol·licitar les beques de menjador escolar  Nom del tràmit
Ajuts individuals de menjador escolar (beques menjador)
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud ajuts individuals de menjador, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs escolar 2024-2025

Qui ho pot demanar?

Les famílies que reuneixin els requisits establerts a la convocatòria aprovada pel Consell Comarcal del Maresme.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

- Per internet del 17 de maig al 7 de juny de 2024

- Presencialment del 27 de maig al 7 de juny de 2023, amb cita prèvia obligatòria (la cita prèvia per a Beques Menjador es podrà concertar a partir del 23 de maig de 2024)

Les sol·licituds estaran disponibles en paper a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania de Cerdanyola, Rocafonda i Centre (Plaça de la Muralla) a partir del 23 de maig de 2024

Com i on es pot fer?

Per internet

 • Les famílies que van presentar sol·licitud d’ajut de menjador escolar al 2023 podran confirmar la seva petició per internet si no han canviat substancialment la seva situació (mateix tipus de família nombrosa o monoparental, mateixes persones amb discapacitat i sense canvis en separació o custòdia de menors). Rebran un missatge SMS per poder accedir al procés de confirmació a partir del 17 de maig.
 • Les famílies que no van presentar sol·licitud d'ajut de menjador escolar al 2023 podran fer-la per internet amb identificació electrònica

Personalment

 • A les oficines d'atenció ciutadana de Rocafonda, Cerdanyola i Plaça de la Muralla amb cita prèvia obligatòria. La cita prèvia per a Beques Menjador es podrà concertar a partir del 23 de maig de 2024
Quins documents s'han de portar?
 • En el cas de fer la sol·licitud presencialment, model normalitzat de sol·licitud (només s’acceptarà el formulari disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Mataró o el facilitat a les pròpies oficines municipals a partir del 23 de maig).
 • En el cas de fer la sol·licitud presencialment, original o còpia del document d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a).
 • En el cas de fer la sol·licitud presencialment, resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per a menors que estiguin en situació d’acolliment. En el cas de fer la sol·licitud a través d'interent a la Seu Electrònica, serà suficient amb informar del tipus de resolució i data de la mateixa. 
 • Conveni, sentència de divorci o acta final de mediació del Departament de Justícia en el cas que un dels progenitors ja no visqui al domicili del menor.  
 • En el cas de famílies amb Protecció temporal internacional procedents del conflicte d'Ucraïna, document acreditació d'aquesta protecció temporal. 
IDALU
 
Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Quant temps triga la resposta?

El Consell Comarcal del Maresme informarà a les famílies sol·licitants del resultat de l'ajut enviant un SMS al número de telèfon mòbil indicat a la sol·licitud.

Preguntes més freqüents
 • Qui pot confirmar la sol·licitud que ja vaig presentar l'any 2023?

L'Ajuntament enviarà un missatge SMS als telèfons mòbil que constin a la seva base de dades de sol·licituds de 2023. Accedint a l'enllaç rebut caldrà indicar el propi número de telèfon mòbil i el número de DNI/NIE/Passaport amb que es va fer la petició de 2023. El sistema enviarà un codi al mòbil per SMS que caldrà inserir al sistema. 

A partir d'aquí cal confirmar que les dades de 2023 continuen sent vigents i afegir les dades d'ingressos no contributius si és el cas. A més els interessats poden efectuar alguns canvis. En concret:

- Si s'han incorporat noves persones a la unitat de convivència caldrà indicar quin grau de parentiu tenen respecte al menor o menors sol·licitants de beca.

- Si un menor que l'any 2023 no era sol·licitant de beca (per exemple perquè anava a escola bressol) i enguany sí sol·licita beca, es podrà indicar aquesta circumstància. (Sol·licita beca = Sí). 

- Si un menor l'any 2023 era sol·licitant de beca però enguany no ho és (per exemple perquè anirà a un institut sense menjador escolar) podrà indicar aquesta circumstància (Sol·licita beca = No).  

 • Qui no pot utilitzar el sistema de confirmació de sol·licituds de 2023?

Si heu modificat alguna de les següents situacions familiars no podreu utilitzar el sistema de confirmació:

- Si teniu un menor en situació d'acollida i no el teníeu al 2023. En aquests casos podreu fer la vostra petició igualment per internet a través del sistema d'accés amb identificació electrònica o presencialment als llocs indicats. 

- Si heu canviat la situació respecte a la custòdia de menors o separacions.

 • Vaig fer la petició al 2023 però no he rebut un SMS, perquè?

Pot haver-hi diverses situacions per les quals no es rep el missatge SMS. Algunes d'elles són:

- Perquè el telèfon mòbil no estigués ben informat als sistemes de l'Ajuntament

- Perquè la persona interessada ja no estigui empadronada a Mataró

- Perquè la persona interessada hagi canviat de telèfon mòbil. 

Igualment, tot i no rebre el missatge SMS es pot intentar accedir al sistema de confirmació o fer el tràmit per internet amb identificació electrònica o presencialment als llocs indicats. 

 • Com puc obtenir una identificació electrònica per fer la sol·licitud per internet?

Directament clicant a Iniciar el tràmit, si no disposes d'identificació electrònica pots Donar-te d'alta a idCAT Mòbil al mateix moment. Només cal tenir a mà el document d'identitat i la targeta sanitària. Aquí pots consultar la Guia d'Ajuda

 • Quin cost té fer el tràmit de sol·licitud d'ajut de menjador?

Aquest tràmit és totalment gratuït, tant si es fa online com si es fa presencialment. També és gratuït l'imprès en paper que trobareu a les oficines d'atenció i assistència a la ciutadania de Cerdanyola, Rocafonda i plaça de la Muralla a partir del 23 de maig de 2023. 

 • El meu fill/a està escolaritzat a una escola de Mataró, però no està empadronat/da a la ciutat. Puc presentar la sol·licitud d'ajut a l'Ajuntament de Mataró?

Si el menor està empadronat en un municipi de la comarca del Maresme la sol·licitud d'ajut de menjador s'ha de presentar a l'ajuntament del municipi on els alumnes estiguin empadronats. En el cas d'alumnes escolaritzats a Mataró empadronats en municipis de fora del Maresme, poden presentar la sol·licitud presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Mataró, aportant el certificat de convivència del municipi d'origen. 

 • Estic empadronat a Mataró però els menors van a una escola de fora de la ciutat. Puc fer el tràmit per internet?

No. Si el menor va a una escola del Maresme serà necessari fer el tràmit presencialment als llocs indicats. Si el menor està escolaritzat fora del Maresme serà necessari fer el tràmit a l'Ajuntament de l'escola corresponent. 

 • Quan faig el tràmit per internet apareix a la convivència l'altre progenitor, però en realitat no hi viu al domicili. Què puc fer?

Per poder acreditar que l'altre progenitor ja no resideix al domicili caldrà presentar sentència de separació que així ho indiqui expressament. En aquests casos la petició d'ajut de menjador s'haurà de fer presencialment als llocs indicats. 

 • Com han de sol·licitar l'ajut de menjador les famílies amb custòdia compartida?
  • En el cas que ambdós progenitors sol·licitin l'ajut només s'haurà de presentar una sol·licitud per infant i en aquesta hauran de constar ambdós progenitors. En aquest cas és important que la sol·licitud l'efectui la persona que consta empadronada amb el menor. 
  • En el cas que només un dels progenitors sol·liciti l'ajut només aquest progenitor haurà de presentar la sol·licitud, i només haurà de constar aquest progenitor en la mateixa. Caldrà que marqui la casella que no afegirà dades de segon progenitor i l'opció Custòdia compartida.
Marc legal:

- Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts individuals de menjador per al curs 2024-2025


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.