Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Servei de mediació ciutadana: sol·licitar el servei

Description

Servei de mediació ciutadana: sol·licitar el servei

Wizard

Details

Nom del tràmit
Servei de mediació ciutadana: sol·licitar el servei
Què és i per a què serveix?

La mediació serveix per a resoldre conflictes entre les persones de forma senzilla, ràpida i gratuïta. Els mediadors faciliten la comunicació entre les persones i els ajuden a trobar una solució satisfactòria per a tothom.


Des del Servei s'atenen conflictes a:  

  • Comunitats de veïns: conflictes entre dos o més veïns/es d'una comunitat, per raó de decisions particulars o comunitàries, manteniment, organització i convivència interna de la comunitat.
  • Espais públics: conflictes sobre l'ús i l'ocupació dels espais públics urbans, com ara places, carrers, parcs, àrees esportives, etc.  
  • Civisme: conflictes relatius a la convivència ciutadana com ara la contaminació acústica, animals domèstics, neteja, mobiliari urbà. 
  • Activitats econòmiques: conflictes relatius al desenvolupament d'activitats i serveis comercials, industrials o professionals, com ara hostalera i restauració, oci, telefonia, internet. 
  • Escoles: conflictes entre els alumnes i/o amb el professorat o les famílies. Formació i difusió de la cultura del diàleg i habilitació de professors i alumnes com a mediadors. 
  • Organitzacions i entitats: conflictes entre els diferents membres d'una entitat o entre dues o més entitats per raó de gestió, organització d'activitats, participació en iniciatives i/o activitats, etc.


No podem intervenir:

  • En aquells casos que estan subjectes a un procés penal.
  • Els conflictes entre l'Administració i el ciutadà, ja que són competència del Defensor del Ciutadà.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà o ciutadana, entitat, grup o associació de Mataró.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

 - Personalment o per telèfon al Servei d'Atenció Ciutadana o al Servei de Mediació Ciutadana (Avgda. President Companys, 21)

Quins documents s'han de portar?

Cap.

Quant temps triga la resposta?

Un cop enviat el formulari, i en el termini de 72 hores, un/a mediador/a es posarà en contacte amb el ciutadà/na per a conèixer millor el cas i poder iniciar el procés pertinent.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

Marc legal:

Per poder veure més informació sobre el servei de mediació ciutadana podeu consultar el document de Presentació del Servei de Mediació Ciutadana.

Classfications


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.