Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Brossa Domiciliària (Taxa): bonificació per l'ús de la deixalleria municipal

Descripció

Brossa Domiciliària (Taxa): bonificació per l'ús de la deixalleria municipal

Detalls

Nom del tràmit
Brossa Domiciliària (Taxa): bonificació per l'ús de la deixalleria municipal
Què és i per a què serveix?

És una bonificació de la taxa de la brossa domiciliària a aquelles persones que utilitzin la deixalleria municipal, de conformitat amb el següent barem:

 

- De 4 a 6 aportacions.    => 12,00 € de bonificació

- De 7 a 12 usos.             => 17,50 € de bonificació

- Més de 12 aportacions. => 23,00 € de bonificació

 

Es tindran presents les aportacions fetes en l’exercici anterior, les quals no seran acumulatives.


Aquesta bonificació s’atorgarà únicament sobre la taxa de brossa domiciliaria de l’habitatge habitual i s’aplicarà d’ofici als ciutadans que n’hagin fet ús amb les condicions següents:

 

Residus i quantitats que comptabilitzen com a entrada:


- Olis de cuina, mínim 1 litre.

- Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.), mínim 1 m3.

- RAEE (electrònica, electrodomèstics, fluorescents....)

- Grans electrodomèstics (rentadores, assecadores, forns, neveres...) 1 unitat

- Altres (Petits electrodomèstics, fluorescents, .....) 2 unitats

- Residus verds (poda), mínim 1 m3.

- Bateries de cotxes, mínim 1 unitat.

- Piles, mínim 10 unitats

- Tòners, mínim 2 unitats

- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos), mínim 1 litre.

 

Aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria només es refereix a usos domèstics i no en podran gaudir les activitats industrials/comercials.

Qui ho pot demanar?

La bonificació s'aplica d'ofici als titulars de rebut de la brossa domiciliària.

Quin cost té?

Cap.

Altres informacions d'interès:

Sol·licitar a tarja de la deixalleria

Consultar els usos de la deixalleria

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.