Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació per aportació d'immoble heretat a la Borsa de Lloguer Social

Descripció

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació per aportació d'immoble heretat a la Borsa de Lloguer Social

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació per aportació d'immoble heretat a la Borsa de Lloguer Social
Què és i per a què serveix?

Podran gaudir de bonificació de fins el 95% en l'impost per l'habitatge desocupat, adquirit per herència del cònjuge, parella de fet o persona amb parentiu en línia recta que sigui aportat a Borsa de Lloguer Social Municipal per un període mínim de 4 anys.

Consulteu quadre de valors de sòl i percentatges de bonificació a l'ordenança fiscal

Qui ho pot demanar?

Els propietaris (hereus) que es trobin en la situació indicada a l'apartat "Què és i per a què serveix?"

Quin cost té?

La presentació de la sol·licitud de bonificació no té cap cost. 

En quines dates es pot fer?

En el termini de dos anys a comptar des de la defunció de la persona transmitent de l'immoble. 

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

- Presencialment o per correu postal a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana 

 

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud en model normalitzat i:

  • Còpia del testament o de la declaració d’hereus.
  • Escriptura d’acceptació d’herència.
  • Còpia del contracte de cessió de l'immoble a la borsa de Lloguer Social
Quant temps triga la resposta?

Sis mesos a comptar des del dia següent a la presentació de la sol·licitud. 

Quina documentació es lliura?

Resguard de la sol·licitud en el moment de la seva presentació i, posteriorment, comunicació de la resolució de la concessió o denegació de la bonificació i, en el seu cas, liquidació de l'impost. 

Marc legal:

Ordenances Fiscals 2.1 IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (IIVTNU)

Espai de Tributs - Plusvàlua

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per local afecte

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per local afecte

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per habitatge habitual

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per habitatge habitual

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua per aportació a la Borsa de Lloguer Social

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua per aportació a la Borsa de Lloguer Social

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.