S
S'està realitzant la presentació de la seva sol·licitud. Si us plau, esperi

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Denúncies per molèsties o riscos pel descans, la salut o seguretat de les persones o l'entorn provinents d'una activitat

Descripció

Llicències d'activitats: Denúncies per molèsties o riscos pel descans, la salut o seguretat de les persones o l'entorn provinents d'una activitat

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Denúncies per molèsties o riscos pel descans, la salut o seguretat de les persones o l'entorn provinents d'una activitat
Què és i per a què serveix?

És la comunicació a l’Ajuntament d’una situació d’una activitat il·legal o una activitat que no s’ajusta a la llicència concedida, o que ocasiona molèsties.

Qui ho pot demanar?

Tothom.

Quin cost té?

Cap, a no ser que es vulgui una certificació sobre el resultat de la comprovació.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet, sense certificat digital

- Personalment o per correu postal, als llocs següents:

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud.


Quant temps triga la resposta?

Tres mesos.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

Marc legal:

Ordenança d'intervenció municipal d'Activitats

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 

Classificacions

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud

Sol·licitud

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.