Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Mercats no sedentaris: Presentació de documentació requerida

Descripció

Mercats no sedentaris: Presentació de documentació requerida

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Mercats no sedentaris: presentació de documentació requerida
Què és i per a què serveix?

És la presentació de la documentació requerida i obligatòria (assegurança de responsabilitat civil, situació de no deutes amb la hisenda pública i seguretat social) per parades de mercats no sedentaris.

Aquestes obligacions queden regulades a l’article 10.8 de l'Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària

Qui ho pot demanar?

Els titulars de parades de mercats no sedentaris.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

En les establertes a la comunicació rebuda en cada cas pels interessats

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida 

- Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

  - Per correu postal a:

          Registre General:

          Ajuntament de Mataró
          La Riera, 48
          08301 Mataró

Quins documents s'han de portar?

La documentació requerida en cada cas (pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, rebut de pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, certificat d'estar al corrent de deutes amb l'Ajuntament de Mataró, certificat d'estar al corrent de deutes amb la Seguretat Social i/o certificat d'estar al corrent amb l'Agència Tributària).

Quant temps triga la resposta?

Si es presenta la documentació requerida no hi ha resposta.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Marc legal:

Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Mataró


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.