Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : IAE (Impost d'Activitats Econòmiques): presentació de declaracions

Descripció

IAE (Impost d'Activitats Econòmiques): presentació de declaracions

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
IAE (Impost d'Activitats Econòmiques): presentació de declaracions
Què és i per a què serveix?

Declaració que s'utilitza per comunicar altes, baixes, variacions o rectificacions en la matrícula d'impost d'activitats econòmiques.

Qui ho pot demanar?

Les persones jurídiques que desenvolupen una activitat empresarial a Mataró i no n'estan exemptes d'acord amb la normativa.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

En els casos d'alta inicial, variació i baixa definitiva de l'activitat dins del mes següent a la data en què produeixin. 

En els casos d'alta i baixa en la matrícula de l'impost per superar o no el milió d'euros en la xifra de negoci, la declaració s'ha de formular durant el mes de desembre de l'exercici anterior en què hagi de tenir efecte.

Com i on es pot fer?

Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida 

Quins documents s'han de portar?
  1. PDF de la declaració signada digitalment.
  2. Còpia del CIF de l’empresa.
  3. Document que acrediti l’autorització del representant en cas que la tramesa la faci un tercer autoritzat. (gestors, assessors, altres)
  4. Còpia de l’Impost de Societats del segon exercici anterior a la data efecte de la declaració.
  5. En cas de declaració d’alta, còpia de les escriptures de la societat.

Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la presentació de la declaració. 

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent

Formularis per a la seva descàrrega

Impost sobre activitats econòmiques - Quota municipal

Impost sobre activitats econòmiques - Quota municipal

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.