Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Bonificacions de la taxa per obertura d'activitat per persones en atur

Descripció

Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Bonificacions de la taxa per obertura d'activitat per persones en atur

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Bonificacions de la taxa per obertura d'activitat per persones en atur
Què és i per a què serveix?

Sol•licitud d'una bonificació del 60% de la taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, per a persones que estiguin en situació d’atur, o d’una bonificació del 75% per a persones en situació d’atur menors de 30 anys.

Qui ho pot demanar?

Les persones que iniciïn una activitat a Mataró i que siguin empresaris individuals o constitueixin una societat civil privada o comunitat de béns.

Quin cost té?

Cap

Com i on es pot fer?

- Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

- Per correu postal a:

AJUNTAMENT DE MATARÓ
La Riera, 48
08301-Mataró

Amb la referència: “Direcció de Promoció Econòmica”

Quins documents s'han de portar?

1. Sol·licitud

2. Fotocòpia del DNI

3. Acreditació de la situació d'atur

  • Si estic rebent la prestació d’atur o tinc dret a percebre-la:  document del SEPE (Servicio Público Empleo Estatal)  que acrediti el dret al cobrament o capitalització de la prestació d’atur.
  • Si estic en situació d’atur forçós sense dret a prestació: Informe de Vida Laboral actualitzat, que acrediti la finalització del contracte laboral dins dels tres mesos anteriors a la sol·licitud.  
  • Si no he treballat mai o fa temps que no treballo:  Document del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) que acrediti una antiguitat mínima de tres mesos com a demandant d’ocupació.

4. Fotocòpia de dades bancàries on transferir, si s’escau, la devolució, en cas que s’hagi ingressat la totalitat de l’import de la taxa.


Quant temps triga la resposta?

3 mesos des de la presentació de la sol·licitud

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de bonificació de taxa d'activitat per aturats

Sol·licitud de bonificació de taxa d'activitat per aturats

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.