Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Actuacions a la Via Pública: Llicència per anunciar a la via pública

Description

Actuacions a la Via Pública: Llicència per anunciar a la via pública

Wizard

Details

Nom del tràmit
Actuacions a la Via Pública: Llicència per anunciar a la via pública
Què és i per a què serveix?

Permís necessari per instal·lar elements publicitaris a la via pública que no siguin pancartes, com ara banderoles, plafons o cartelleres i altres suports.

Qui ho pot demanar?

Particulars, empreses o entitats que desenvolupin activitats que vulguin ser publicitades a la via pública amb la col·locació de banderoles, plafons, cartelleres o altres suports publicitaris.

Quin cost té?

El previst a les Ordenances Fiscals (taxa) i l'Ordenança de la Publicitat Exterior (dipòsit)

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, amb una antelació mínima de 30 dies respecte a la data de col•locació.

Com i on es pot fer?

- Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana, opcionalment també al servei d'Espais Públics i Equipaments Municipals (riera de Can Soler, s/n edifici del Pericó) tel. 937582444

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a Oficina Mataró Empresa. Demaneu cita prèvia per internet per evitar esperes.

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Per correu postal a l'adreça:

     Ajuntament de Mataró

     La Riera, 48

     08301 Mataró.

Quins documents s'han de portar?

1. Sol·licitud, segons model normalitzat
2. Plànol de situació d’ubicació dels suports publicitaris sobre la plantilla que es facilita


Quant temps triga la resposta?

Uns 15 dies

Quina documentació es lliura?

En el moment de presentació de la sol·licitud comprovant de la mateixa i posteriorment la llicència d’autorització, plànol de situació de les ubicacions autoritzades i les liquidacions corresponents (taxes)

Altres informacions d'interès:

Plànol ubicació suports per banderoles i elements publicitaris

Actuacions a la Via Pública: Llicència per a la instal·lació de pancartes

Marc legal:

Ordenança Publicitat

Ordenances Fiscals

Classfications

Templates

Sol·licitud de llicència per anunciar a via pública

Sol·licitud de llicència per anunciar a via pública

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.