Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Actuacions a la Via Pública: Llicència per la instal·lació de pancartes

Description

Actuacions a la Via Pública: Llicència per la instal·lació de pancartes

Wizard

Details

Nom del tràmit
Actuacions a la Via Pública: Llicència per la instal·lació de pancartes
Què és i per a què serveix?

Permís necessari per instal·lar a la via pública pancartes publicitàries.

Qui ho pot demanar?

Particulars, empreses o entitats que desenvolupin activitats que vulguin ser publicitades mitjançant pancartes a la via pública.

Quin cost té?

El previst a les Ordenances Fiscals (taxa) i l'Ordenança de la Publicitat Exterior (dipòsit)

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, amb una antelació mínima de 15 dies respecte a la data d’inici de l’actuació.

Com i on es pot fer?

- Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana, opcionalment també al servei d'Espais Públics i Equipaments Municipals (Carrer de Comadaran, 1) - Tel. 937582444

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a Oficina Mataró Empresa. Demaneu cita prèvia per internet per evitar esperes.

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Per correu postal a l'adreça:

     Ajuntament de Mataró

     La Riera, 48

     08301 Mataró.

Quins documents s'han de portar?

1. Sol·licitud, segons model normalitzat.
2. Plànol de situació d’ubicació de les pancartes.
3. Fotografia del suport on es vulguin penjar (façana, arbre...).

Quant temps triga la resposta?

Uns 7 dies hàbils.

Quina documentació es lliura?

En el moment de presentació de la sol·licitud comprovant de la mateixa posteriorment llicència d’autorització per a la instal·lació de pancartes, plànol de situació i fotografia i liquidacions de taxes (si pertoca)

Altres informacions d'interès:

Actuacions a la Via Pública: Llicència per anunciar a la via pública

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Ordenança de la via pública

Classfications

Templates

Sol·licitud de llicència per a col·locació de pancartes

Sol·licitud de llicència per a col·locació de pancartes

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.