Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Ocupació de la via pública: Espai firal i serveis associats

Descripció

Ocupació de la via pública: Espai firal i serveis associats

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Ocupació de la via pública: Espai firal i serveis associats
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud per a la utilització de l’espai firal del Parc Central nou per a la realització d’esdeveniments per part de tercers així com la utilització dels diferents serveis associats a aquest espai.

Qui ho pot demanar?

Els promotors o organitzadors de l’activitat que poden ser particulars, empreses, entitats i associacions.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals en concepte de: 3.22 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI FIRAL I LA UTILITZACIÓ DE DIFERENTS SERVEIS ASSOCIATS A AQUEST ESPAI

En quines dates es pot fer?

Tot l'any, amb una antelació mínima d’un mes abans de la celebració de l’activitat.

Com i on es pot fer?

 - Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

 - Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

 - Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

 - Per correu postal a:

    AJUNTAMENT DE MATARÓ
    La Riera, 48
    08301-Mataró

    Amb la referència: “Direcció de Promoció Econòmica

Quins documents s'han de portar?
  1. Sol·licitud d’ocupació, segons model normalitzat.
  2. Dossier informatiu sobre l’activitat a desenvolupar motiu de l’ocupació (programa d’actes, objectius, públic destinatari, cost pels usuaris, etc.)
  3. Assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut de pagament). És obligatori presentar-la abans de la celebració de l’activitat, ja que no presentar-la suposarà la denegació de l’autorització d’ocupació de l’espai.
  4. Per a aquelles activitats que ho requereixin, segons el Decret 82/2010, sobre mesures d’autoprotecció, i el Decret 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, s’haurà de presentar un Pla d’autoprotecció.

Quant temps triga la resposta?

Es comunicarà la resposta sobre la sol·licitud d’ocupació de l’espai firal i serveis associats amb la suficient antelació per garantir la realització de l’acte.

Quina documentació es lliura?

Comprovació de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

Guia pràctica d'organització d'actes públics per a les entitats

Marc legal:

Ordenança de la Via pública

Decret 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Decret 82/2010 pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures 

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'ocupació de l'espai firal del Parc Central i serveis associats

Sol·licitud d'ocupació de l'espai firal del Parc Central i serveis associats

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.