Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats comercials

Descripció

Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats comercials

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats comercials
Què és i per a què serveix?

És el títol habilitant per poder ocupar la via amb objectes vinculats a les activitats comercials.
Inclou testos, triangles informatius, mercaderies, etc....
Està regulat a la instrucció tècnica 06 del reglament d’activitats.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat comercial que disposi del títol habilitant per exercir l’activitat.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- A l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

- També es pot efectuar personalment al Servei d’Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud de llicència d'ocupació de la via pública amb objectes vinculats a les activitats comercials segons model normalitzat.
  • Plànol de situació a escala 1/1000.
  • Plànol de planta a escala 1/50 o 1/100, indicant la posició dels elements, etc... respecte l’espai públic: mobiliari urbà, arbres, voreres, cruïlles, etc.
  • Memòria descriptiva del material, mides, color, etc.. de tots els elements.
  • Compromís o acord del carrer o àmbit comercial relatiu al material del contenidor i la tipologia de les plantes escollit (quan es sol•licita ocupació amb testos)

Quant temps triga la resposta?

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

Posteriorment es genera el rebut.

Posteriorment es lliura l’autorització.

Altres informacions d'interès:

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Marc legal:

Ordenança d'intervenció municipal d'Activitats

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'ocupació de la via pública per activitat comercial

Sol·licitud d'ocupació de la via pública per activitat comercial

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.