Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Audiència prèvia als Plens Municipals

Descripció

Audiència prèvia als Plens Municipals

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Audiència prèvia als Plens Municipals
Què és i per a què serveix?

Per poder intervenir en el Ple municipal, el Reglament Orgànic Municipal preveu, en el seu article 93, la celebració de l’Audiència prèvia als plens ordinaris, mitja hora abans de l’inici del Ple.

Qui ho pot demanar?

La persona o societat mercantil afectada.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, tenint en compte que per a cada Ple municipal ordinari només hi poden haver 5 intervencions i s’han hagut de presentar al Registre Municipal amb una antelació mínima de set dies naturals.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

- Personalment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?
Sol·licitud
Quant temps triga la resposta?

La confirmació es notificarà 3 dies abans del Ple Municipal.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la presentació de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:
En la tramitació de la sol·licitud d'intervenció a l’Audiència Prèvia cal especificar bé la pregunta o prec que es vol presentar i especificar a qui va dirigida la pregunta, a l’alcalde o regidor/a del Ple municipal.
Marc legal:

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'intervenció en Audiència Prèvia al Ple Municipal

Sol·licitud d'intervenció en Audiència Prèvia al Ple Municipal

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.