Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Registre municipal d'entitats: modificació de dades al Registre Municipal d'Entitats

Descripció

Registre municipal d'entitats: modificació de dades al Registre Municipal d'Entitats

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Registre municipal d'entitats: modificació de dades al Registre Municipal d'Entitats.
Què és i per a què serveix?

Per a actualitzar les dades de les entitats registrades en el Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Mataró.

La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats obliga a les entitats i associacions registrades a notificar la variació de dades registrals quan es produeixin, mitjançant la sol·licitud de modificació al Registre.

Les associacions han de comunicar al registre de manera obligatòria:

 • El canvi de nom.
 • El canvi de domicili.
 • La modificació dels seus estatuts.

El canvi o renovació de la Junta directiva i l'acord de dissolució de l'entitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona membre de la junta de l’entitat inscrita en el Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Mataró.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

Quins documents s'han de portar?

Per a totes les modificacions:

Comunicació de canvi de dades en el registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes mitjançant sol·licitud d'actualització de dades.

A més:

Per a comunicació de canvi de nom:

 • Inscripció de la modificació al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
 • Per a canviar la denominació de l'entitat cal modificar-ne els estatuts

Per a modificació dels Estatuts:

 • Còpia dels Estatuts actualitzats, inscrits en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
            Per a canvi de domicili:
 • Certificació emesa pel secretari, amb el vistiplau del president, indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió de l'òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi de seu social. (podeu utilitzar aquí el Model estàndard)

Per a renovació de Junta Directiva:

 • Certificat de renovació parcial per als casos en què el mandat és vigent i es produeixen canvis en la junta directiva o
 • Certificat de renovació total que s’utilitza quan ha finalitzat el mandat de la vigència dels càrrecs tot i que es tornin a reelegir les mateixes persones.


Quant temps triga la resposta?

Fins a tres mesos.

Quina documentació es lliura?

 • En el moment de la sol·licitud: Resguard de la sol·licitud presentada.
 • En el moment de la resolució: Notificació del número d’inscripció del Registre Municipal d’Entitats.

Altres informacions d'interès:

Tràmit: Registre municipal d'entitats: baixa d'inscripció

Inscripció del canvi de domicili social d'una associació al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Inscripció dels òrgans de govern d’una associació al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Inscripció de la modificació dels estatuts d’una associació al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Per a més informació consulteu les preguntes freqüents sobre tràmits amb associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Marc legal:

Reglament de participació ciutadana

Formularis per a la seva descàrrega

Actualització de dades en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

Actualització de dades en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.