Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes: Inscripció

Descripció

Registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes: Inscripció

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes: Inscripció
Què és i per a què serveix?

El registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, té per objecte que l'Ajuntament conegui el nombre d'entitats i organitzacions del municipi, així com llurs finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana.

Les entitats inscrites en aquest registre poden sol·licitar l'ús dels recursos públics municipals, presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions i formar part de consells i òrgans de participació municipals.

Qui ho pot demanar?

Les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili social a Mataró o bé altres entitats i associacions d'àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de delegació oficial a Mataró. Totes han de realitzar activitats o tenir per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d'aquest municipi.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

 - Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

Quins documents s'han de portar?

Si heu fet la inscripció corresponent al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i ens autoritzeu a consultar les dades de l'entitat que representeu a l'esmentat Registre i a l'Agència Tributària per a obtenir la documentació requerida per a aquest tràmit, només la sol·licitud d'inscripció emplenada i signada.

En cas de no autoritzar la consulta de dades caldrà aportar la documentació establerta al Reglament de Participació Ciutadana per justificar que es reuneixen els requisits de sol·licitud per a:

Inscripció d’una entitat:

  1. Sol·licitud d'inscripció al Registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes amb la relació de membres que formen la Junta Directiva.
  2. Fotocòpia dels estatuts, on hi consti el segell amb el número assignat pel Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
  3. Resolució de la inscripció al Registre d'Associacions de la Generalitat.
  4. NIF de l'Entitat.

Quant temps triga la resposta?

Fins a tres mesos.

Quina documentació es lliura?

• En el moment de la sol·licitud: Resguard de la sol·licitud presentada.
• En el moment de la resolució: Notificació del número d'inscripció del Registre Municipal d'Entitats.

Altres informacions d'interès:

Constitució d’una associació. Inscripció al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Marc legal:

Reglament de participació ciutadana

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions

Sol·licitud d'inscripció al Registre Municipal d'Entitats i Associacions

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.