Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Registre ciutadà: inscripció

Descripció

Registre ciutadà: inscripció

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Registre ciutadà: inscripció
Què és i per a què serveix?

El Registre Ciutadà és una eina que permet als ciutadans i ciutadanes de Mataró manifestar explícitament el seu interès per estar informades de l’activitat municipal, i per participar de forma voluntària en els òrgans i processos de participació que es portin a terme.

Les persones inscrites en el Registre Ciutadà obtindran informació continuada dels projectes que es desenvolupin en els seus territoris o àmbits d’interès. A la vegada, quan l’Ajuntament endegui un procés participatiu s’adreçarà a elles per informar-les i motivar la seva implicació en el procés endegat. També podran formar part d’altres òrgans de participació com són les taules o grups de treball que es creïn.

Les places dels consells territorials destinades a ciutadans i ciutadanes a títol individual, es cobriran, de forma voluntària, entre totes les persones registrades, seguint el procediment que es defineix en el Reglament marc dels consells municipals de participació.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles persones empadronades a Mataró més grans de 16 anys; o que acreditin desenvolupar la seva activitat professional a la ciutat, que vulguin participar voluntàriament de l’activitat municipal.

Quin cost té?

La inscripció és gratuïta.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

 - Presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana

-  Per internet adjuntant la documentació requerida

Si no disposeu d'identificació electrònica consulteu la Guia sobre com obtenir i utilitzar l'idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCat al Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

 - DNI

 - Si s’escau, justificació del desenvolupament d'activitat professional a Mataró (contracte de treball, certificat d’empresa o similar)

Quant temps triga la resposta?

En un termini no superior a un mes des de la recepció de la sol·licitud d’inscripció, el Servei de Participació notificarà a la persona sol·licitant, que ha estat inscrita en el Registre ciutadà i a partir d’aquest moment es considerarà donada d’alta a tots els efectes.

Quina documentació es lliura?

Guia de participació de Mataró.

Altres informacions d'interès:

Un cop inscrits en el Registre, els ciutadans i ciutadanes rebran una Guia de participació de Mataró, on es recolliran els principals aspectes que regula el Reglament de Participació i els canals que poden utilitzar per implicar-se en el dia a dia de la ciutat i permetin garantir a les persones inscrites i seleccionades la seva capacitat de participar.

A aquells ciutadans que siguin escollits per a formar part d’un Consell territorial se’ls impartirà una sessió formativa sobre el funcionament i característiques dels consells de participació i s’establiran unes trobades de seguiment amb els tècnics responsables de cada consell territorial.

Cada quatre anys l’Ajuntament farà una actualització de les dades per regularitzar la informació del Registre. Causaran baixa en el Registre, les persones que, requerides per l’Ajuntament, no donin resposta a aquestes comunicacions.


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.