Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Registre d'entrada de documents

Description

Registre d'entrada de documents

Wizard

Details

Nom del tràmit
Registre General d'Entrada de documents
Què és i per a què serveix?

És la presentació de documentació sobre tramitacions de competència municipal, que requereixi ser registrada. 

Qui ho pot demanar?

Tothom.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

 - Per internet adjuntant, si és el cas, documentació requerida. 

 - Personalment o per correu postal al Servei d’Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud, que haurà de contenir:

  • Descripció detallada de la petició
  • Identificació completa del sol·licitant
Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Quina documentació es lliura?

- Còpia del document registrat, si s'escau.

Classfications

Templates

Sol·licitud

Sol·licitud

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.