Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Registre d'entrada de documents

Descripció

Registre d'entrada de documents

Iniciar tràmit

DetallsAbans d'iniciar el tràmit de Registre de documents, tingueu en compte que si el que voleu és adjuntar documentació a un expedient en tràmit (presentació d'al·legacions, recursos, documentació requerida, ...) heu d'utilitzar la Carpeta Ciutadana. A la Carpeta Ciutadana podeu accedir a l'expedient corresponent i, si es troba en fase de presentació de documentació, podreu presentar-la directament sobre el propi expedient. Al següent enllaç trobareu informació d'ajuda al respecte. 
Nom del tràmit

Registre General d'Entrada de documents

Què és i per a què serveix?

És la presentació de documentació sobre tramitacions de competència municipal, que requereixi ser registrada. 

Qui ho pot demanar?

Tothom.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

  •  Per Internet amb identificació digital

Per a les persones físiques i els no obligats a la presentació telemàtica es garanteix el registre de documentació dins dels terminis establerts en cada cas (requeriments de documentació o procediments que no tinguin un tràmit específic a la Seu Electrònica) a l'Oficina d'atenció i assistència a la ciutadania d'Espai Mataró Connecta de plaça de la Muralla. És a dir, en el cas que la cita prèvia disponible més propera al conjunt d'Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania per al tràmit de Registre general de documents suposés la presentació fora del termini establert, es garanteix el corresponent registre a l'oficina d'Espai Mataró Connecta de plaça de la Muralla sense cita prèvia.  

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud, que haurà de contenir:

  • Descripci�� detallada de la petició
  • Identificació completa del sol·licitant
A la tramitació electrònica es poden adjuntar documents amb els següents requeriments:
  • Només s'accepten fitxers en format PDF
  • La mida màxima permesa per al conjunt de fitxers és de 15 MB, és a dir la suma de la mida dels fitxers que s'adjuntin no pot superar aquests 15 MB. 
Quant temps triga la resposta?

El registre de documents és immediat.

El termini de resposta  serà el fixat a la norma reguladora corresponent del procediment administratiu a que faci referència la sol·licitud, que serà com a màxim de sis mesos, excepte si una norma amb rang de llei estableixi un termini superior o així estigui establert per normativa de la Unió Europea. Quan la norma reguladora del procediment a que faci referència la sol·licitud no estableixi un termini màxim, aquest serà de tres mesos.  

Quina documentació es lliura?

Còpia del document registrat, si s'escau.

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud

Sol·licitud

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.