Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Atenció i informació de llicències: Certificat històric de totes les llicències d'obres d'una finca

Descripció

Atenció i informació de llicències: Certificat històric de totes les llicències d'obres d'una finca

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Atenció i informació de llicències: Certificat històric de totes les llicències d'obres d'una finca
Què és i per a què serveix?

Es certifica la informació desglossada que es desprèn de totes les llicències d’obres que consten en una finca.

Per exemple: edifici de planta baixa i dues plantes pis amb destí de local a la planta baixa i habitatge a les plantes pis, amb un total de quatre habitatges.

Es sol·licita normalment per complimentar requeriments per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

També s'anomenen certificats d'antiguitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment o per correu postal, als llocs següents: Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, o al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud segons model normalizat FM1254.

Còpia del DNI o NIF del sol·licitant.

Còpia de qualssevol document on hi hagi la referència cadastral de l’immoble o solar (Per exemple rebut de l’IBI, escriptura...). Es pot obtenir una fitxa de consulta descriptiva i gràfica al web de la Seu electrònica del cadastre.

Plànol de situació, degudament signat, amb indicació de la finca a E. 1:1.000.

Fotografia de la façana de l’immoble.

Quant temps triga la resposta?

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la presentació.

Liquidació de les taxes (rebut).

Certificat històric de totes les llicències d'obres (es lliura quan finalitza el tràmit).

Formularis per a la seva descàrrega

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Sol·licitud d'informe / certificat de llicències

Sol·licitud d'informe / certificat de llicències

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.