Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Locals i espais municipals: Sol·licitud d'utilització

Descripció

Locals i espais municipals: Sol·licitud d'utilització

Iniciar tràmit

Detalls


Nom del tràmit
Locals i espais municipals: Sol·licitud d'utilització
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud per a reservar espais en equipaments municipals, per a reunions i activitats d'entitats.

Qui ho pot demanar?

Entitats i associacions ciutadanes.

Quin cost té?

Els establerts als Preus públics per a la utilització d’espais als centres cívics pel curs 2020-2021

Les entitats que figuren inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran de l’exempció del preu públic per la utilització dels espais dues vegades a l’any fora de l’horari d’obertura del centre.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any i com a mínim quinze dies abans del primer dia sol.licitat.

Les sol·licituds de curs escolar van de setembre a juny.

Com i on es pot fer?

- Per Internet, amb certificat digital o sense.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud emplenada
  • Declaració responsable d’activitats. Una declaració per entitat i curs, no cal omplir-la per cada petició, a no ser que hagi canviat alguna dada.
  • Segons la llei d’exercici de les professions esportives tots els professionals (talleristes i/o monitors) d’activitats físic esportives hauran de tenir la titulació corresponent i estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport ROPE per poder exercir la professió. (inscripció)
  • El rebut de pagament vigent de l’assegurança. Només una còpia que serà vàlida per totes les peticions d’aquell curs.
Quant temps triga la resposta?

15 dies.

Quina documentació es lliura?

Còpia de l’autorització segellada pel responsable de l'equipament per correu electrònic.

Altres informacions d'interès?

Calendari anual dels Centres Cívics

Espais expositius als Centres Cívics 

Marc legal:
Reglament d'ús dels equipaments cívics

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'utilització de locals municipals

Sol·licitud d'utilització de locals municipals

Model de declaració responsable per activitats als centres cívics

Model de declaració responsable per activitats als centres cívics

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.