Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Factures: Presentació de factures

Description

Factures: Presentació de factures

Wizard

Details

Us recomanem consultar l'Espai del proveïdor abans d'iniciar aquest tràmit si és la primera vegada que ho feu. Trobareu informació addicional sobre l'obligació de la factura electrònica i altres indicacions del vostre interès.

Nom del tràmit
Factures: Presentació de factures
Què és i per a què serveix?

És la presentació de factures sobre subministraments o serveis prestats a l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Els proveïdors de subministraments o serveis.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment.

Com i on es pot fer?

- Per internet:

  • Tramitant la factura electrònica a través del registre telemàtic e.Fact
  • Presentant la factura en format PDF (clicant a Alta de sol·licitud)

- Personalment (només persones físiques (autònoms) i no obligats a la presentació telemàtica):

- Per correu postal (només persones físiques (autònoms) i no obligats a la presentació telemàtica):
  Enviant la factura a 
  Ajuntament de Mataró (Factures)
  La Riera, 48
  08301  Mataró
 

Quins documents s'han de portar?

Original de la factura.

Quant temps triga la resposta?

El termini de pagament vigent a l’Ajuntament de Mataró és de 60 dies des de l’entrada de la factura en el registre, termini que comprèn 30 dies per a la seva conformitat i 30 dies per al seu pagament.

Quina documentació es lliura?

Si la factura es presenta presencialment comprovant del seu registre.

Altres informacions d'interès:

Per a la utilització de la plataforma e.Fact és necessari que la factura estigui en format facturae i que el proveïdor disposi de signatura electrònica. Consulteu aquí més informació al respecte

Per agilitzar la tramitació de factures indiqueu-nos el codi DIR3 de l'àrea tramitadora

Preguntes més freqüents:

D’acord amb la Llei 25/2013, els proveïdors subjectes a l’ús de la factura electrònica són els següents:

  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  • Unions temporals d’empreses
  • Agrupació d’interès econòmic i altres segons estableix l’article 4.f) de la Llei 25/2013

Classfications


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.