S
S'està realitzant la presentació de la seva sol·licitud. Si us plau, esperi

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Entitats: Subvencions per a la inclusió esportiva

Descripció

Entitats: Subvencions per a la inclusió esportiva

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Entitats: Sol·licitud de subvencions per a la inclusió esportiva d'infants i joves amb risc d'exclusió social
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de subvenció per a la inclusió esportiva d'infants i joves de Mataró, en els equips i/o grups d'entrenament i competició esportiva o bé en les escoles de formació esportiva (iniciació esportiva) per la temporada 2019-20, d'entitats esportives de la ciutat.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar subvencions (per a un màxim de cinc places) les entitats esportives sense finalitat de lucre, domiciliades a Mataró, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats i al Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya. Queden excloses les associacions de pares i mares (AMPAs) i les esportives escolars. 

Consulteu les bases per a informació complementària sobre els requisits que han de complir els infants o joves participants. 

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fins el 27 de novembre de 2019

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

- A les oficines de la Direcció d'Esports (carrer de Sant Cugat, 169 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14h)

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud en model normalitzat

Pòlissa i rebut de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents dels esportistes (no caldrà aportar-la quan l'entitat ja l'hagués presentat anteriorment en la convocatòria de subvencions 2019 o bé a les sol·licituds d'ús de la temporada 2019-20 i estiguin vigents en el moment de la presentació de la documentació)

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Marc legal

Bases de subvencions per a la inclusió esportiva d'infants i joves amb risc d'exclusió social

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de tramitació de la subvenció per a la inclusió esportiva. Temp. 2019-2020 (any 2019)

Sol·licitud de tramitació de la subvenció per a la inclusió esportiva. Temp. 2019-2020 (any 2019)

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.