Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Subvencions: Subvenció per a l'organització d'esdeveniments de dinamització de ciutat

Descripció

Subvencions: Subvenció per a l'organització d'esdeveniments de dinamització de ciutat

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit

Subvencions: Subvenció per l’organització d’esdeveniments de dinamització de ciutat
Què és i per a què serveix?

Subvencions destinades a fomentar les activitats que promoguin la dinamització econòmica, generin impacte econòmic i que dinamitzin el turisme, el comerç o la gastronomia, entre altres, i que complementin l’oferta d’activitats de Mataró realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

Consulteu les Bases reguladores per a més informació

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques, entitats i associacions sense ànim de lucre, que no tinguin cap altre subvenció atorgada per a la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró que promoguin qualsevol activitat objecte d’aquesta subvenció, que s'organitzi a Mataró i que disposi de la capacitat de generar impacte turístic o de retorn econòmic de la ciutat.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fins el 5 de desembre de 2019.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant la documentació requerida

- Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

- Sol·licitud

- Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure necessariament els següents aspectes:

  1. Tipologia de l’esdeveniment, justificació i objectius.
  2. Descripció detallada
  3. Numero previst de participants
  4. Ubicació i durada de l’esdeveniment (dates i horaris)
  5. En cas de ser una activitat de pagament, determinar el preu.
  6. Patrocinadors i col·laboracions
  7. Pressupost global de l’esdeveniment desglossat d’ingressos i despeses que justifiqui la viabilitat del projecte
  8. Pressupost per a la comunicació i promoció de l’esdeveniment
  9. Repercussió mediàtica
  10. Implicació de les entitats i empreses locals en l’organització i en l’esdeveniment, si s’escau.

- Declaració sobre la idoneïtat i complementarietat de l’activitat proposada respecte a les activitats que es realitzen al municipi. 

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la presentació

Quant temps triga la resposta

Tres mesos des de la presentació de la sol·licitud

Marc legal

Bases reguladores de subvenció per l'organització d'esdeveniments de dinamització de ciutat

Anunci de la convocatòria

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de subvenció per esdeveniments de dinamització de ciutat

Sol·licitud de subvenció per esdeveniments de dinamització de ciutat

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.