Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Servei integral de protecció de l'habitatge (SIPH): Sol·licitud d'assessorament

Descripció

Servei integral de protecció de l'habitatge (SIPH): Sol·licitud d'assessorament

Iniciar tràmit

Detalls


Nom del tràmit
Servei integral de protecció de l'habitatge (SIPH): Sol·licitud d'assessorament
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud per rebre informació i assessorament del Servei integral de protecció de l'habitatge (SIPH) sobre les diferents opcions d'intermediació i ajuts disponibles per evitar la pèrdua de l'habitatge habitual. L'assessorament i possible intermediació es presta en matèria hipotecària, de lloguer o de lloguer social obligatori. 

Servei integral de protecció de l'habitatge (SIPH) és un servei gratuït que es presta en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Dóna informació sobre les opcions que hi ha per afrontar els problemes de pagament de l'habitatge (hipoteca o renda de lloguer) i per redreçar la situació. D'acord amb les circumstàncies particulars de la persona s'ofereix assessorament personalitzat sobre les diverses mesures o alternatives de resolució de la seva situació. Si és el cas, el SIPH negocia amb les entitats financeres perquè acceptin les propostes de solució acordades. 

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades a Mataró en risc de perdre el seu habitatge habitual. En concret:

 • Persones hipotecades propietàries d'un únic habitatge, que utilitzen com a residència habitual, que es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari o que preveuen que no el podran pagar en el futur.
 • Persones arrendatàries que es troben en risc de perdre el seu habitatge ja sigui per dificultats per fer front a la renda de lloguer, dificultats per renovar el contracte o altres situacions.
 • Persones avaladores en risc de perdre el seu habitatge principal per impagament dels préstecs o crèdits avalats.
 • Persones que han rebut notificació d'inici d'un procediment d'execució hipotecària de l'habitatge habitual. 
 • Persones que han detectat qualsevol clàusula abusiva en els seus contractes de préstec o crèdit hipotecari.
 • Persones en risc d'exclusió residencial que han transmès el seu habitatge per compensar el deute hipotecari o que estan a punt de perdre'l per un procediment judicial. 
 • Persones en situació de sobre endeutament per deutes derivats d'una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes. Especialment si són: deutes d'habitatge, deutes amb múltiples creditors, deutes com a conseqüència de romanents d'altres préstecs hipotecaris.
 • Persones que es troben en algun dels supòsits per acollir-se a un lloguer social obligatori.
En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Preferentment per internet, amb identificació electrònica

- Personalment a l'Oficina Local d'Habitatge, sol·licitant cita prèvia

- Personalment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, sol·licitant cita prèvia 

Quins documents s'han de portar?

Per sol·licitar l'assessorament inicial, el formulari de sol·licitud en model normalitzat.

Serà necessari presentar la següent documentació en funció de la tipologia de recurs al que es pugui accedir

 • En el cas de deutes o dificultats per préstec hipotecari o de crèdit:
  • Document d'identitat de la persona sol·licitant
  • Escriptura de compra de l'habitatge
  • Escriptura de préstec o crèdit hipotecari
  • Document d'estat del préstec o crèdit
  • Últim rebut pagat del préstec
  • Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar (nòmines dels darrers tres mesos)
  • Si és el cas, notificació de l'entitat financera de reclamació de mediacio prèvia a l'obertura d'un procediment judicial
  • Si és el cas, notificacions judicials
  • Si és el cas, altres documents o acords amb afectació econòmica o sobre l'habitatge, com per exemple acords de separació o manutenció. 
 • En el cas de deutes o dificultats per lloguer:
  • Document d'identitat de la persona sol·licitant
  • Contracte de lloguer
  • Document d'estat de pagament de les quotes de lloguer
  • Últim rebut pagat del lloguer
  • Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar (nòmines dels darrers tres mesos)
  • Si és el cas, altres documents o acords amb afectació econòmica o sobre l'habitatge, com per exemple acords de separació o manutenció. 
 • En el cas de dificultats derivades per temes de consum (clàusules abusives, etc)
  • Document d'identitat de la persona sol·licitant
  • Escriptura de préstec o crèdit hipotecari
  • Reclamació prèvia de clàusules abusives presentada al servei d'atenció al client de l'entitat financera
  • Últim rebut pagat del préstec o crèdit hipotecari
  • Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar (nòmines dels darrers tres mesos)
  • Notificació de l'entitat financera de reclamació de mediació prèvia a l'obertura d'un procediment judicial
 • En el cas d'accés al sistema de Lloguer Social Obligatori
  • Document d'identitat de la persona sol·licitant
  • Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar (nòmines dels darrers tres mesos)
  • Notificacions judicials
  • Declaració responsable de compliment de requisits per al Lloguer Social Obligatori
Quant temps triga la resposta?

La concertació de cita per a l'assessorament es farà en el termini de 15 dies. En casos d'urgència acreditada, el termini serà reduït a 48 hores. 

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:

Tríptic informatiu del SIPH

Formularis per a la seva descàrrega

Servei integral de protecció de l'habitatge (SIPH): Sol·licitud d'assessorament

Servei integral de protecció de l'habitatge (SIPH): Sol·licitud d'assessorament

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.