Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Entitats: Sol·licitud de subvenció per activitats esportives afectades per la COVID19

Descripció

Entitats: Sol·licitud de subvenció per activitats esportives afectades per la COVID19

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Entitats: Sol·licitud de subvenció per activitats esportives afectades per la COVID19
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de subvenció per a fer front a les quotes i altres despeses que les entitats esportives haurien de percebre de les famílies d'infants i joves esportistes per a l'any 2020 i que per motius de la situació econòmica provocada per la COVID19 aquestes famílies no pugessin assumir i això provoqués que els esportistes hagin d'abandonar la pràctica esportiva renunciant a formar part de l'entitat.

Les entitats esportives sol·licitants garantiran que les famílies dels infants i joves beneficiaris de les places motiu de subvenció compleixen els criteris de filtre i valoració indicats a les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

Consulteu aquí les Bases per a més informació 

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar subvencions (per un màxim de 5 places) les entitats esportives sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya, queden excloses les AMPAS i les associacions esportives escolars.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fins el 30 de novembre de 2020

Com i on es pot fer?

- Per internet, amb identificació electrònica

Si no disposeu d'identificació electrònica consulteu la Guia sobre com obtenir i utilitzar l'idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCat al Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud en model normalitzat

Còpia de la pòlissa i rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents dels esportistes. Les assegurances han de cobrir les previsions descrites en el decret 58/2010, de 4 de maig. Aquesta documentació no caldrà aportar-la quan les entitats l’hagin aportat anteriorment a l’Ajuntament en la convocatòria de subvencions del 2020 o en les sol·licituds d’ús de la temporada 2020-2021 i estiguin vigents en el moment de presentació de la documentació. 

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Marc legal

Bases de subvencions per activitats esportives afectades per la COVID19

Formularis per a la seva descàrrega

Memòria justificativa

Memòria justificativa

Sol·licitud de tramitació de la subvenció per activitats esportives afectades per la COVID-19

Sol·licitud de tramitació de la subvenció per activitats esportives afectades per la COVID-19

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.