Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Premis Més (Mataró Empresa Societat) a les millors iniciatives de responsabilitat social en el sector empresarial

Descripció

Premis Més (Mataró Empresa Societat) a les millors iniciatives de responsabilitat social en el sector empresarial

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit

Premis MÉS Mataró - Empresa - Societat a les millors iniciatives de responsabilitat social en el sector empresarial.

Què és i per a què serveix?

És la presentació de sol·licituds per participar als Premis Més (Mataró Empresa Societat), a les millors iniciatives de responsabilitat social en el sector empresarial, organitzats pel Consell Econòmica i Social de Mataró.

Qui ho pot demanar?

Serà requisit per participar-hi fixar el domicili de l’activitat de l’empresa o persona treballadora autònoma o el de l'establiment permanent a la ciutat de Mataró.

Poden presentar sol·licitud de participació als premis:

a) Empreses, tant de nova creació com amb una trajectòria consolidada, que presentin una iniciativa o bona pràctica en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o mediambiental. En aquesta categoria hi podran participar empreses de l’economia mercantil, així com empreses de l’economia social i solidària, empreses del tercer sector i entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats econòmiques com a activitat principal.

Sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses s’estarà al que recull l’Annex I del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió Europea..

b) Persones treballadores autònomes, tant emprenedors/es com persones amb una trajectòria consolidada, que presentin una iniciativa o bona pràctica en l’àmbit de la sostenibilitat social, econòmica i/o mediambiental.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 29 de febrer fins el 15 d'abril de 2024

Com i on es pot fer?

- Per internet, adjuntant la documentació requerida.

- Les persones autònomes també poden presentar la sol·licitud presencialment a les oficines del Servei d'Atenció i Assistència a la Ciutadania

Quins documents s'han de portar?
  1. Sol·licitud en model normalitzat. (En la sol·licitud electrònica el formulari web ja és el propi model normalitzat).

  2. DNI/NIE del representant del projecte o del representant legal de l’empresa

  3. CIF de l’empresa

  4. Resum del projecte: els/les participants hauran de presentar un resum d’una extensió màxima de 6 fulls amb grandària de lletra mínima 11.
  5. Documentació acreditativa dels criteris de valoració del projecte (memòria complementària, material gràfic, enllaços, certificacions, etc. ).

Quant temps triga la resposta?

Els projectes guanyadors de cada convocatòria es donaran a conèixer públicament per part del Consell Econòmic i Social de Mataró.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la presentació de la sol·licitud

Marc legal:

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de participació a la 3a edició dels premis PREMIS Més

Sol·licitud de participació a la 3a edició dels premis PREMIS Més

Resum executiu (Guia per presentar el projecte)

Resum executiu (Guia per presentar el projecte)

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.