Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Animals de companyia: Modificacions del cens municipal (baixes i canvi de dades)

Descripció

Animals de companyia: Modificacions del cens municipal (baixes i canvi de dades)

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Animals de companyia: Modificacions del cens municipal (baixes i canvi de dades)
Què és i per a què serveix?

Els animals domèstics han de constar en el Cens Municipal d'Animals Domèstics. Amb aquest tràmit se sol·liciten les baixes i els canvis de titularitat en aquest cens.
Quan es fa aquest tràmit es pot demanar un certificat de la inscripció o variació efectuada al cens caní.

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Mataró que tenen un animal domèstic.

Quin cost té?

- La inscripció en el cens municipal és gratuïta.

- Anualment cal pagar la Taxa per tinença d'animals de companyia (Ordenances Fiscals - Taxa 3.18 per prestació de serveis de sanitat). Estan exempts del pagament de la taxa els gats, les fures, els gossos pigall. Els animals adoptats al Centre Municipal d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia de l’Ajuntament de Mataró (CAAD), i al del Consell Comarcal del Maresme així com els que s’adoptin en qualsevol de les societats protectores d’animals amb seu a Mataró, tindran una exempció del pagament de la taxa durant els dos primers anys a comptar des del moment de l’adopció i de la seva inscripció al cens municipal d’animals domèstics de Mataró".

- Si es demana el certificat de la inscripció o variació efectuada al cens caní, cal abonar la Taxa 3.2 per expedició de documents (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?
Quins documents s'han de portar?

Per a baixes

En cas de mort de l'animal

 • Sol·licitud.
 • Certificat veterinari de la mort o declaració jurada del titular de l’animal (en aquest cas, la data de presentació de la declaració jurada serà la que constarà com a data de baixa en el cens), o cartilla sanitària on el veterinari/a certifica la baixa.
 • Justificant de la presentació del document de modificació de dades de l'AIAC.
 • Targeta censal.

La data de la baixa a efectes del Cens Municipal serà la data en què l'interessat ho comunica a l'Ajuntament, no la declarada com a data de la mort de l'animal.

En cas de baixa per canvi de municipi o residència

 • Sol·licitud.
 • Certificat d’empadronament de la persona titular de l’animal en el nou municipi de residència.
 • Justificant de la presentació del document de modificació de dades de l'AIAC
 • Targeta censal.

Modificació per canvi de propietari

 • Sol·licitud.
 • Document de l'AIAC de canvi de nom en el número de xip de l'animal.
 • Cartilla sanitària amb el canvi de propietari.
 • Document d'identitat del nou propietari.Per sol·licitar la baixa per pèrdua de l'animal caldrà que l'interessat presenti, a més a més de la declaració jurada, la denúncia formulada davant la policia, on hi haurà de constar la data en què es té constància de la pèrdua així les dades identificatives de l'animal i del seu propietari.

Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la sol.licitud

Altres informacions d'interès:

Es consideren gossos de raça potencialment perillosa els següents:akita inu, terrier starffordshire americà, bullmastiff, doberman, dog argenti, dog de Bordeus, fila brasileiro, masti napolita, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès i american bully

Requisits i documentació per renovar o obtenir llicència per tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa

Els propietaris de gossos censats poden obtenir les bosses de recollida d’excrements a les oficines d’atenció ciutadana

Espais de lliure circulació

Decret 2014 Mosquit Tigre

Marc legal:

Formularis per a la seva descàrrega

Declaració jurada

Declaració jurada

Sol·licitud de canvi de propietari al Cens Municipal d'Animals de Companyia

Sol·licitud de canvi de propietari al Cens Municipal d'Animals de Companyia

Sol·licitud de baixa al Cens Municipal d'Animals de Companyia

Sol·licitud de baixa al Cens Municipal d'Animals de Companyia

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.