Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Taxa de recollida de residus d'habitatges: Sol·licitud de reducció de la quota per autocompostatge

Descripció

Taxa de recollida de residus d'habitatges: Sol·licitud de reducció de la quota per autocompostatge

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Taxa de recollida de residus d'habitatges: Sol·licitud de reducció de la quota per autocompostatge
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de reducció de la quota de la taxa de recollida de residus d'habitatges per l'autogestió de restes orgàniques a través del compostatge casolà (autocompostatge). Aquest tràmit també es pot utilitzar per demanar l'adhesio al servei d'autocompostatge amb les condicions de funcionament i seguiment que es determinen a l'ordenança del servei.  

Qui ho pot demanar?
Els titulars d'habitatges amb taxa de recollida de residus d'aquesta categoria. 
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment.

Com i on es pot fer?

- Per Internet

- Personalment a les Oficines d'Atenció i Assistència a la Ciutadania.

Quins documents s'han de portar?

Cap. 

A la sol·licitud s'ha d'especificar l'adreça de l'habitatge i el volum de compostador instal·lat. 

Quant temps triga la resposta?

Tres mesos.  

Quina documentació es lliura?

Justificant de recepció de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu?

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resposta, s'entendrà desestimada la sol·licitud. 

Marc legal:
Ordenances fiscals 

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud

Sol·licitud

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.