Logo

CABECERAAvisos importants


Represa dels terminis administratius

Els terminis administratius es reprendran el 2 de juny de 2020.

D'acord amb la disposició derogatòria única del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, queda derogada la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius, amb efectes el dia 1 de juny de 2020. Per tant, en termes generals, els terminis administratius es reprendran a partir del dia 1 de juny 2020. Tenint en compte que l'1 de juny de 2020 és festiu a Mataró, els terminis administratius es reprendran el 2 de juny de 2020.

 

Terminis per a la interposició de recursos i reclamacions

El còmput de terminis per a la interposició de recursos i reclamacions es reiniciarà quan finalitzi l'estat d'alarma o es dicti una nova norma al respecte, sense perjudici que aquests recursos i reclamacions es poden interposar també durant l'estat d'alarma.

 

Terminis màxims de presentació de sol·licituds regulades en normativa específica

Els nous terminis màxims per presentar sol·licituds per determinades tramitacions específiques (ajuts, subvencions, inscripcions, etc.) seran informats als corresponents procediments publicats en aquesta mateixa Seu Electrònica.

 

Data d'actualització: 29/05/2020

 

Tornar


PIE DE PAGINA

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.