Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

Descripció

Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

Detalls


Nom del tràmit

Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic
Què és i per a què serveix?

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Els tràmits relacionats amb l'habilitació d'un habitatge com d'ús turístic (inici d'activitat, canvis o baixa d'activitat) s'han d'efectuar a través del web Canal Empresa.

Qui ho pot demanar?

La persona propietària de l'habitatge, o un/a representant degudament autoritzat/da/ o la persona gestora de l’habitatge. Consulteu més detalls al web Canal Empresa

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar o modificar l'activitat.

Com i on es pot fer?

- Per internet

Quins documents s'han de portar?
Consulteu el web Canal Empresa
  Altres informacions d'interès:

  Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014

  Tràmits relacionats: Ajuts per al foment de l'activitat econòmica:
  Marc legal:

  Decret 159/2012, de 20 de novembre, de regulació dels establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic

  Planejament urbanístic vigent

  Ordenances fiscals


  PIE DE PAGINA


  MENSAJE DE ESPERA


  Processant la seva petició...
  si us plau esperi.
  si us plau esperi.