Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

Descripció

Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

Detalls


Nom del tràmit

Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic
Què és i per a què serveix?

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.


Els tràmits relacionats amb l'habilitació d'un habitatge com d'ús turístic (inici d'activitat, canvis o baixa d'activitat) s'han d'efectuar a través del web Canal Empresa.


Amb la presentació d'aquest tràmit s'esdevé formalitzada l'alta al padró de la Taxa per la prestació del servei de residus municipals generats en les activitats d'acord amb l'art. 14 de l'ordenança reguladora de la mateixa.

Qui ho pot demanar?

La persona propietària de l'habitatge, o un/a representant degudament autoritzat/da/ o la persona gestora de l’habitatge. Consulteu més detalls al web Canal Empresa

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar o modificar l'activitat.

Com i on es pot fer?

- Per internet

Quins documents s'han de portar?
Consulteu el web Canal Empresa
  Altres informacions d'interès:
  Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014


  Tràmits relacionats:

  Ajuts per al foment de l'activitat econòmica:

  Marc legal:

  Decret 159/2012, de 20 de novembre, de regulació dels establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic

  Planejament urbanístic vigent

  Ordenança relativa a la taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals generats a les activitats.

  Ordenances fiscals


  PIE DE PAGINA


  MENSAJE DE ESPERA


  Processant la seva petició...
  si us plau esperi.
  si us plau esperi.