Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Junta Arbitral de Consum: adhesió

Descripció

Junta Arbitral de Consum: adhesió

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Junta Arbitral de Consum: adhesió
Què és i per a què serveix?

Des de l’any 1998, la Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Mataró ofereix tant als compradors (consumidors i usuaris) com als venedors (venedors i prestadors de serveis), una via de resolució de conflictes ràpida, eficaç i econòmica.

  • Ràpida, perquè es tramita en un període breu de temps.
  • Eficaç, perquè es resol mitjançant un laude o una resolució, sense haver de recórrer a la via judicial ordinària.
  • Econòmica, perquè és gratuïta per a totes dues parts.

L’adhesió a la Junta Arbitral de Consum és:

  • Voluntària, perquè totes dues parts s’hi adhereixen lliurament.
  • Executiva, perquè els laudes o les resolucions arbitrals són de compliment obligat.

Beneficia tant els consumidors com els empresaris. Aquelles empreses o comerços adherits disposaran del distintiu oficial visible des del l’exterior per a les persones consumidores.

Qui ho pot demanar?

Si sou empresaris i us adheriu al sistema arbitral de consum podreu exhibir el distintiu oficial que indicarà als vostres clients l’oferta d’una garantia afegida als serveis i productes que presteu habitualment. Així guanyareu la confiança dels clients i la seva fidelitat i, en conseqüència, millorarà la vostra competitivitat en el sector.

Quin cost té?

L’adhesió és gratuïta.

En quines dates es pot fer?

Qualsevol dia hàbil de la ciutat de Mataró. De dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 hores de forma presencial.

Tots els dies de l’any per Internet si la persona disposa de signatura digital.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant el formulari en model normalitzat i, si és el cas, la documentació requerida. 

- Personalment a la Junta Arbitral de Consum de Mataró a l’Avinguda Puig i Cadafalch, 101 o al Servei d’Atenció Ciutadana.

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?

S’ha d’omplir la sol·licitud d’adhesió amb les dades requerides.

Important: Cal adjuntar la documentació escanejada que justifiqui la seva representació per la signatura de la sol·licitud d’adhesió al sistema arbitral.


Quant temps triga la resposta?

Un cop rebuda la sol·licitud amb la documentació justificativa del titular de l’empresa, comerç o servei, rebran, en un termini de màxim 15 dies, a volta de correu la còpia signada i segellada del compromís d’adhesió al sistema arbitral i el distintiu identificador de l’adhesió que cal que estigui situat en un lloc visible de l’establiment.

Quina documentació es lliura?

Còpia registrada de la sol·licitud arbitral presentada.

Altres informacions d'interès:

Les sol·licituds d’arbitratge es poden presentar a la Junta Arbitral de Consum més propera al domicili de la persona consumidora.
Podeu consultar les Juntes Arbitrals de Consum.

A Catalunya hi ha una Junta Arbitral de Consum d’àmbit autonòmic dins del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i vuit més d’àmbit municipal, en el nostre municipi hi ha Junta Arbitral de Consum Municipal.

Si comprem un producte o un servei a un establiment adherit a una Junta Arbitral de Consum tenim la garantia que, en cas de conflicte, es resoldrà a través d'aquesta via gratuïta, senzilla, àgil i executiva.

L’adhesió a una Junta Arbitral de Consum per part d’una empresa contribueix a resoldre els conflictes entre aquesta i les persones consumidores i usuàries d’una manera positiva i dóna garantia d’una imatge de seriositat, credibilitat i professionalitat.

Agència Catalana del Consum

Marc legal:

Legislació catalana

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada).

Legislació estatal

Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum. (Versió consolidada)

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (versió consolidada).

Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge. (Versió consolidada)

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'adhesió al sistema arbitral de consum

Sol·licitud d'adhesió al sistema arbitral de consum

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.