Seu Electrònica
Logo

CABECERACatàleg de documents i dades interoperables

El Catàleg de documents i dades interoperables inclou la relació de documents amb dades de persones físiques o jurídiques disponibles en altres administracions que té autoritzats a consultar l'Ajuntament de Mataró per mitjans telemàtics en l'execució de les seves competències. Les persones interessades en els procediments administratius corresponents no han d'aportar aquests documents a l'Ajuntament de Mataró d'acord amb els criteris d'autorització a la consulta de dades indicats en cada cas. Alguns procediments administratius no requereixen de l'autorització de la persona interessada per accedir a aquestes dades. 


Nom del document Organisme cedent Codi Finalitat Principals tràmits ciutadans
ALTA LABORAL A DATA CONCRETA Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS1 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
ALTA LABORAL A DATA CONCRETA Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS1 Assessorament en serveis socials Informes propis de l'àmbit dels servis socials
ALTA LABORAL A DATA CONCRETA Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS1 Autoritzacions, permisos i llicències No associat
ALTA LABORAL A DATA CONCRETA Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS1 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
ALTA LABORAL A DATA CONCRETA Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS1 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
ALTA LABORAL A DATA CONCRETA Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS1 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
ALTA LABORAL A DATA CONCRETA Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS1 Processos selectius Processos de selecció de personal
ALTA LABORAL A DATA CONCRETA Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS1 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ DE DEMANDANT D'OCUPACIÓ Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC1 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ DE DEMANDANT D'OCUPACIÓ Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC1 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ DE DEMANDANT D'OCUPACIÓ Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC1 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ DE DEMANDANT D'OCUPACIÓ Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC1 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ DE DEMANDANT D'OCUPACIÓ Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC1 Processos selectius Processos de selecció de personal
CERTIFICAT DE DEMANDANT D'OCUPACIÓ NO OCUPAT Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC4 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
CERTIFICAT DE DEMANDANT D'OCUPACIÓ NO OCUPAT Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC4 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
CERTIFICAT DE DEMANDANT D'OCUPACIÓ NO OCUPAT Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC4 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
CERTIFICAT DE DEMANDANT D'OCUPACIÓ NO OCUPAT Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC4 Processos selectius Processos de selecció de personal
CERTIFICAT DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATIRPF Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
CERTIFICAT DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATIRPF Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
CERTIFICAT DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATIRPF Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
CERTIFICAT DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATIRPF Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
CERTIFICAT DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATIRPF Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
CERTIFICAT DE PERCEPTOR DE PRESTACIONS Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC2 Processos selectius i gestió interna Processos de selecció de personal
CERTIFICAT DE PERÍODES D'INSCRIPCIÓ A PARTIR DE DATA Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC3 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
CERTIFICAT DE PERÍODES D'INSCRIPCIÓ A PARTIR DE DATA Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC3 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
CERTIFICAT DE PERÍODES D'INSCRIPCIÓ A PARTIR DE DATA Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC3 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
CERTIFICAT DE PERÍODES D'INSCRIPCIÓ A PARTIR DE DATA Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC3 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
CERTIFICAT DE PERÍODES D'INSCRIPCIÓ A PARTIR DE DATA Servei d'Ocupaió de Catalunya (SOC) SOC3 Processos selectius Processos de selecció de personal
CERTIFICAT DE RENDA PER A PRESTACIONS SOCIALS (C4) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATC4 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
CERTIFICAT DE RENDA PER A PRESTACIONS SOCIALS (C4) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATC4 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
CERTIFICAT DE RENDA PER A PRESTACIONS SOCIALS (C4) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATC4 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
CERTIFICAT DE RENDA PER A PRESTACIONS SOCIALS (C4) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATC4 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
CERTIFICAT DESCRIPTIU I GRÀFIC D'UN IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE3 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
CERTIFICAT DESCRIPTIU I GRÀFIC D'UN IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE3 Urbanisme Consultes per a expedients propis d'urbanisme
CERTIFICAT INDIVIDUAL DE NIVELL DE RENDA (C2) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATC2 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
CERTIFICAT INDIVIDUAL DE NIVELL DE RENDA (C2) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATC2 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
CERTIFICAT INDIVIDUAL DE NIVELL DE RENDA (C2) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATC2 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
CERTIFICAT INDIVIDUAL DE NIVELL DE RENDA (C2) Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATC2 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
CONSULTA D'INEXISTÈNCIA D'ANTECEDENTS PENALS Ministeri de Justícia RCP_DELICTE_PENAL Autoritzacions, permisos i llicències Llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos
CONSULTA D'INEXISTÈNCIA D'ANTECEDENTS PENALS Ministeri de Justícia RCP_DELICTE_PENAL Processos selectius Processos de selecció de personal
CONSULTA D'INEXISTÈNCIA D'ANTECEDENTS PER DELICTES SEXUALS Ministeri de Justícia RCP_DELICTE_SEXUAL Processos selectius Processos de selecció de personal
CONSULTA D'INEXISTÈNCIA D'ANTECEDENTS PER DELICTES SEXUALS Ministeri de Justícia RCP_DELICTE_SEXUAL Serveis socials Processos relacionats amb la guarda de menors d'edat
CONSULTA DADES D'UNA PERSONA (DGT) Direcció General de Trànsit DGT_PERSONA Autoritzacions, permisos i llicències Acreditacions de resident en zona blava i targeta per a vehicles elèctrics
CONSULTA DADES D'UNA PERSONA (DGT) Direcció General de Trànsit DGT_PERSONA Denúncies, inspeccions i sancions Sancions en matèria de trànsit
CONSULTA DE DADES COMPLETES D'UNA ENTITAT VIA NUM. EXPEDIENT Generalitat de Catalunya DJGC4 Ajuts, subvencions i beques Comprovació de la finalitat d'entitats per a accés a subvecions
CONSULTA DE DADES COMPLETES D'UNA ENTITAT VIA NUM. EXPEDIENT Generalitat de Catalunya DJGC4 Gestió de registres Actualització del Registre municipal d'entitats
CONSULTA DE DADES COMPLETES D'UNA ENTITAT VIA NUM. INSCRIPCIO Generalitat de Catalunya DJGC3 Ajuts, subvencions i beques Comprovació de la finalitat d'entitats per a accés a subvecions
CONSULTA DE DADES COMPLETES D'UNA ENTITAT VIA NUM. INSCRIPCIO Generalitat de Catalunya DJGC3 Gestió de registres Actualització del Registre municipal d'entitats
CONSULTA DE DADES D'INSCRIPCIÓ D'UNA ENTITAT Generalitat de Catalunya DJGC1 Ajuts, subvencions i beques Comprovació de la finalitat d'entitats per a accés a subvecions
CONSULTA DE DADES D'INSCRIPCIÓ D'UNA ENTITAT Generalitat de Catalunya DJGC1 Gestió de registres Actualització del Registre municipal d'entitats
CONSULTA DE DADES D'UN VEHICLE Direcció General de Trànsit DGT_VEHICLE Autoritzacions, permisos i llicències Acreditacions de resident en zona blava i targeta per a vehicles elèctrics
CONSULTA DE DADES D'UN VEHICLE Direcció General de Trànsit DGT_VEHICLE Denúncies, inspeccions i sancions Sancions en matèria de trànsit
CONSULTA DE NAIXEMENT PER DOCUMENTACIO Ministeri de Justícia REGISTRE_CIVIL3 Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
CONSULTA DE NAIXEMENT PER POBLACIÓ Ministeri de Justícia REGISTRE_CIVIL2 Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
CONSULTA DE NAIXEMENT PER REGISTRE Ministeri de Justícia REGISTRE_CIVIL1 Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
CONSULTA DE VIDA LABORAL DEL DARRER ANY Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS3 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
CONSULTA DE VIDA LABORAL DEL DARRER ANY Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS3 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
CONSULTA EL DOMICILI FISCAL D'UN CONTRIBUENT Agència Estatal Tributària (AEAT) AEAT_SCPWIJ1R Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
CONSULTA EL DOMICILI FISCAL D'UN CONTRIBUENT Agència Estatal Tributària (AEAT) AEAT_SCPWIJ1R Contractació pública Consulta del domicili fiscal d'adjudicataris de contractes públics
CONSULTA EL DOMICILI FISCAL D'UN CONTRIBUENT Agència Estatal Tributària (AEAT) AEAT_SCPWIJ1R Gestió de registres Actualització de dades tributàries
CORPME - REGISTRE PROPIETAT - NOTA LOCALITZACIÓ Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya REGPROP_LOCALIZACION Denúncies, inspeccions i sancions Expedients d'inspeccció i/o sanció sobre habitatges, solars, locals, ...
CORPME - REGISTRE PROPIETAT - NOTA LOCALITZACIÓ Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya REGPROP_LOCALIZACION Gestió patrimonial Actualització dels registres municipals de béns immobles
CORPME - REGISTRE PROPIETAT - NOTA SIMPLE Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya REGPROP_NOTA_SIMPLE Denúncies, inspeccions i sancions Expedients d'inspeccció i/o sanció sobre habitatges, solars, locals, ...
CORPME - REGISTRE PROPIETAT - NOTA SIMPLE Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya REGPROP_NOTA_SIMPLE Gestió patrimonial Actualització dels registres municipals de béns immobles
DADES CADASTRALS D'UN IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE2 Denúncies, inspeccions i sancions Expedients d'inspeccció i/o sanció sobre habitatges, solars, locals, ...
DADES CADASTRALS D'UN IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE2 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
DADES CADASTRALS D'UN IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE2 Urbanisme Consultes per a expedients propis d'urbanisme
DADES COMPLETES SOBRE EL GRAU DE DISCAPACITAT (DISCAPACITAT TOTAL) Generalitat de Catalunya ICASS1 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
DADES COMPLETES SOBRE EL GRAU DE DISCAPACITAT (DISCAPACITAT TOTAL) Generalitat de Catalunya ICASS1 Assessorament en serveis socials Informes propis de l'àmbit dels servis socials
DADES COMPLETES SOBRE EL GRAU DE DISCAPACITAT (DISCAPACITAT TOTAL) Generalitat de Catalunya ICASS1 Autoritzacions, permisos i llicències Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
DADES COMPLETES SOBRE EL GRAU DE DISCAPACITAT (DISCAPACITAT TOTAL) Generalitat de Catalunya ICASS1 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
DADES COMPLETES SOBRE EL GRAU DE DISCAPACITAT (DISCAPACITAT TOTAL) Generalitat de Catalunya ICASS1 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
DADES COMPLETES SOBRE EL GRAU DE DISCAPACITAT (DISCAPACITAT TOTAL) Generalitat de Catalunya ICASS1 Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
DADES COMPLETES SOBRE EL GRAU DE DISCAPACITAT (DISCAPACITAT TOTAL) Generalitat de Catalunya ICASS1 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
DADES COMPLETES SOBRE EL GRAU DE DISCAPACITAT (DISCAPACITAT TOTAL) Generalitat de Catalunya ICASS1 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
DADES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM2 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
DADES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM2 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
DADES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM2 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
DADES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM2 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
DADES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM2 Processos selectius Processos de selecció de personal
IMPORTS DE PRESTACIONS ACTUALS Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM1 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
IMPORTS DE PRESTACIONS ACTUALS Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM1 Assessorament en serveis socials Informes propis de l'àmbit dels servis socials
IMPORTS DE PRESTACIONS ACTUALS Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM1 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
IMPORTS DE PRESTACIONS ACTUALS Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM1 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
IMPORTS DE PRESTACIONS ACTUALS Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM1 Gestió i recaptació tributària en via executiva Ajuts per al pagament d'impostos
IMPORTS DE PRESTACIONS ACTUALS Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM1 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
IMPORTS DE PRESTACIONS ACTUALS Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM1 Processos selectius Processos de selecció de personal
IMPORTS DE PRESTACIONS ACTUALS Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM1 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
IMPORTS DE PRESTACIONS PER PERÍODES Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM3 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
IMPORTS DE PRESTACIONS PER PERÍODES Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM3 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
IMPORTS DE PRESTACIONS PER PERÍODES Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM3 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
IMPORTS DE PRESTACIONS PER PERÍODES Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM3 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
IMPORTS DE PRESTACIONS PER PERÍODES Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) INEM3 Processos selectius Processos de selecció de personal
LLISTAT DE TITULACIONS NO UNIVERSITÀRIES Ministeri d'Educació MEPSYD4 Processos selectius i gestió interna Processos de selecció de personal
LLISTAT DE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES Ministeri d'Educació MEPSYD3 Processos selectius i gestió interna Processos de selecció de personal
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES DE TRANSPORT Agència Estatal Tributària (AEAT) ECOT102 Autoritzacions, permisos i llicències Comprovació de no deutes per a llicències de transport
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LA TRAMITACIÓ DE PERMISOS DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER A ESTRANGERS Agència Estatal Tributària (AEAT) ECOT104 Autoritzacions, permisos i llicències No associat
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A SUBVENCIONS I AJUDA Agència Estatal Tributària (AEAT) ECOT103 Ajuts, subvencions i beques Comprovació de no deutes per a subvencions diverses
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES SEGONS LLEI DE CONTRACTES Agència Estatal Tributària (AEAT) ECOT101 Contractació pública Comprovació de no deutes d'adjudicataris de contractes públics
OBTENCIÓ DELS ESTATUTS D'UNA ENTITAT VIA IDENTIFICADOR INTERN Generalitat de Catalunya DJGC6 Ajuts, subvencions i beques Comprovació de la finalitat d'entitats per a accés a subvecions
OBTENCIÓ DELS ESTATUTS D'UNA ENTITAT VIA IDENTIFICADOR INTERN Generalitat de Catalunya DJGC6 Gestió de registres Actualització del Registre municipal d'entitats
OBTENCIÓ DELS ESTATUTS D'UNA ENTITAT VIA NUM. INSCRIPCIO Generalitat de Catalunya DJGC5 Ajuts, subvencions i beques Comprovació de la finalitat d'entitats per a accés a subvecions
OBTENCIÓ DELS ESTATUTS D'UNA ENTITAT VIA NUM. INSCRIPCIO Generalitat de Catalunya DJGC5 Gestió de registres Actualització del Registre municipal d'entitats
PENSIONS PÚBLIQUES EXEMPTES Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATPPE Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
PENSIONS PÚBLIQUES EXEMPTES Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATPPE Assessorament en serveis socials Informes propis de l'àmbit dels servis socials
PENSIONS PÚBLIQUES EXEMPTES Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATPPE Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
PENSIONS PÚBLIQUES EXEMPTES Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATPPE Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
PENSIONS PÚBLIQUES EXEMPTES Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATPPE Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
PENSIONS PÚBLIQUES EXEMPTES Agència Estatal Tributària (AEAT) AEATPPE Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES PERCEBUDES Institut Nacional de la Seguretat Social INSS1 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES PERCEBUDES Institut Nacional de la Seguretat Social INSS1 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES PERCEBUDES Institut Nacional de la Seguretat Social INSS1 Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES PERCEBUDES Institut Nacional de la Seguretat Social INSS1 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES PERCEBUDES Institut Nacional de la Seguretat Social INSS1 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: IMPORTS REBUTS EN UN PERÍODE DE TEMPS Generalitat de Catalunya RGCH Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: IMPORTS REBUTS EN UN PERÍODE DE TEMPS Generalitat de Catalunya RGCH Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: SITUACIÓ D'UN CIUTADÀ EN RELACIÓ A LA RGC Generalitat de Catalunya RGC Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: SITUACIÓ D'UN CIUTADÀ EN RELACIÓ A LA RGC Generalitat de Catalunya RGC Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: SITUACIÓ D'UN CIUTADÀ EN RELACIÓ A LA RGC Generalitat de Catalunya RGC Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
SITUACIÓ DE DEUTE Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS2 Ajuts, subvencions i beques Comprovació de no deutes per a subvencions diverses
SITUACIÓ DE DEUTE Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS2 Autoritzacions, permisos i llicències Comprovacó de no deutes per la concessió d'autoritzacions o llicències diverses
SITUACIÓ DE DEUTE Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS2 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
TITULARITAT D'UN BÉ IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE1 Assessorament en serveis socials Informes propis de l'àmbit dels servis socials
TITULARITAT D'UN BÉ IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE1 Denúncies, inspeccions i sancions Expedients d'inspeccció i/o sanció sobre habitatges, solars, locals, ...
TITULARITAT D'UN BÉ IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE1 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
TITULARITAT D'UN BÉ IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE1 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
TITULARITAT D'UN BÉ IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE1 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
TITULARITAT D'UN BÉ IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE1 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
TITULARITAT D'UN BÉ IMMOBLE Direcció Geneal de Cadastre CADASTRE1 Urbanisme Consultes per a expedients propis d'urbanisme
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: CONSULTA DE VIGÈNCIA EN UNA DATA Generalitat de Catalunya TFM3 Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL Generalitat de Catalunya TFM1 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL Generalitat de Catalunya TFM1 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL Generalitat de Catalunya TFM1 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL Generalitat de Catalunya TFM1 Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL Generalitat de Catalunya TFM1 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL Generalitat de Catalunya TFM1 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL I NOMBRE DE DISCAPACITATS Generalitat de Catalunya TFM2 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL I NOMBRE DE DISCAPACITATS Generalitat de Catalunya TFM2 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL I NOMBRE DE DISCAPACITATS Generalitat de Catalunya TFM2 Gestió i recaptació en període voluntari Ajuts per al pagament d'impostos
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL I NOMBRE DE DISCAPACITATS Generalitat de Catalunya TFM2 Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL I NOMBRE DE DISCAPACITATS Generalitat de Catalunya TFM2 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL: DADES COMPLETES D'UN TÍTOL I NOMBRE DE DISCAPACITATS Generalitat de Catalunya TFM2 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: CONSULTA DE VIGÈNCIA EN UNA DATA Generalitat de Catalunya TFN3 Assessorament en serveis socials Informes propis de l'àmbit dels servis socials
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: CONSULTA DE VIGÈNCIA EN UNA DATA Generalitat de Catalunya TFN3 Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: CONSULTA DE VIGÈNCIA EN UNA DATA Generalitat de Catalunya TFN3 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: CONSULTA DE VIGÈNCIA EN UNA DATA Generalitat de Catalunya TFN3 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES D'UN TÍTOL (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN1 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES D'UN TÍTOL (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN1 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses Ajuts pel pagament d'impostos per a famílies nombroses
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES D'UN TÍTOL (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN1 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES D'UN TÍTOL (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN1 Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES D'UN TÍTOL (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN1 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES D'UN TÍTOL (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN1 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES I Nº DISCAPACITATS (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN2 Ajuts, subvencions i beques Subvencions diverses
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES I Nº DISCAPACITATS (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN2 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses Ajuts pel pagament d'impostos per a famílies nombroses
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES I Nº DISCAPACITATS (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN2 Gestió d'Habitatge de Protecció Oficial Ajuts per l'habtatge (lloguer, etc.)
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES I Nº DISCAPACITATS (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN2 Preinscripció i matrícula a ensenyaments i activitats Beques per escoles bressol i bonificacions en preu d'activitats
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES I Nº DISCAPACITATS (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN2 Prestacions socials Ajuts per prestacions socials
TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA: OBTENCIÓ DADES COMPLETES I Nº DISCAPACITATS (CONSULTA INDIVIDUAL/LOTS) Generalitat de Catalunya TFN2 Serveis socials Ajuts de l'àmbit dels serveis socials
VERIFICACIÓ TITULACIONS NO UNIVERSITÀRIES Ministeri d'Educació MEPSYD2 Processos selectius i gestió interna Processos de selecció de personal
VERIFICACIÓ TITULACIONS UNIVERSITÀRIES Ministeri d'Educació MEPSYD1 Processos selectius i gestió interna Processos de selecció de personal

Data d'actualització: 30/08/2023 Tornar