Seu Electrònica
Logo

CABECERAPresentació de factures

Amb l'entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, s'estableix l'obligació dels proveïdors a presentar factura electrònica per l'entrega de béns o prestació de serveis a les administracions públiques i a la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures en els següents casos:

  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  • Unions temporals d'empreses
  • Agrupació d'interés econòmic i altres segons estableix l'article 4.f) de la Llei 25/2013

Podeu presentar les vostres factures electròniques mitjançant el registre telemàtic a la plataforma e.FACT, on trobareu informació addicional al respecte.

Si no esteu obligats a la presentació de factures en format electrònic podeu presentar-les en format digital (PDF) a través del tràmit corresponent d'aquesta Seu Electrònica, amb identificació electrònica.


DIR3

Agilitzeu la tramitació de les vostres factures indicant-ne el codi DIR3. D'aquesta manera podrem tramitar-la de manera més ràpida. Trobareu els codis DIR3 de l'Ajuntament de Mataró al següent enllaç.


Període mig de pagament a proveïdors (PMP)

Al següent enllaç podeu consultar el Període mig de pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Mataró

Altres tràmits d'interès

Consulteu altres tràmits d'interès per a proveïdors


Portal de Licitació 

Al Portal de Licitació podeu accedir a informació completa sobre licitacions de l'Ajuntament de Mataró i organismes dependents

Tornar