Seu Electrònica
Logo

CABECERAPresentació de factures

Amb l'entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, s'estableix l'obligació dels proveïdors a presentar factura electrònica per l'entrega de béns o prestació de serveis a les administracions públiques i a la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures en els següents casos:

  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones juriódiques i entitats sense personalitat juriódica que no tinguin nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  • Unions temporals d'empreses
  • Agrupació d'interés econòmic i altres segons estableix l'article 4.f) de la Llei 25/2013

Podeu presentar les vostres factures electròniques mitjançant el registre telemàtic a la plataforma e.FACT, on trobareu informació addicional al respecte.

Si no esteu obligats a la presentació de factures en format electrònic podeu presentar-les en format digital (PDF) a través del tràmit corresponent d'aquesta Seu Electrònica, amb identificació electrònica.


DIR3

Agilitzeu la tramitació de les vostres factures indicant-ne el codi DIR3. D'aquesta manera podrem tramitar-la de manera més ràpida. Trobareu els codis DIR3 de l'Ajuntament de Mataró al següent enllaç.Tornar

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.