Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres): Bonificació per millora de la qualificació energètica

Descripció

ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres): Bonificació per millora de la qualificació energètica

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres): Bonificació per millora de la qualificació energètica
Què és i per a què serveix?
És la sol·licitud de bonificació de fins el 95% de la quota de l’ICIO (Impost sobre construcció, instal·lacions i obres), en què s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o altres energies alternatives, sempre i quan la seva instal·lació no sigui obligada per la normativa vigent.

Aquesta bonificació s’aplica sobre el cost de l’obra concreta que fomenti l’estalvi energètic
 
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o comunitat de propietaris legalment constituïda, propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat al municipi de Mataró que efectuï obres de millora d’eficiència energètica sempre i quan la seva instal·lació no sigui obligada per la normativa vigent.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Un cop finalitzades les obres

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

- Personalment a les Oficines d'Atenció i Assistència a la Ciutadania

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud en model normalitzat
  • Pressupost de l'obra
Quant temps triga la resposta?

Tres mesos

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Comunicació escrita de la resolució 

Altres informacions d'interès:

Tràmit:

IBI (Impost Béns Immobles): Bonficació per foment de l’estalvi energètic i energies renovables

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Espai web de tributs

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de bonificació de l'ICIO per millora de la qualificació energètica

Sol·licitud de bonificació de l'ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per millora de la qualificació energètica

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.