Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Aula de Teatre: Sol·licitud de reducció de la quota

Descripció

Aula de Teatre: Sol·licitud de reducció de la quota

Detalls


Nom del tràmit

Aula de Teatre: Sol·licitud de reducció de la quota 

Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de reducció de la quota dels cursos de l'Aula de Teatre establertes a la normativa corresponent. Consulteu-la al web de l'Aula de Teatre

 

Qui ho pot demanar?

Pares, mares i tutors de menors d'edat matriculats en cursos de l'Aula de Teatre.

Persones majors d'edat que matriculats en cursos de l'Aula de Teatre. 

Quin cost té?

La sol·licitud de reducció de quota no té cap cost. 

En quines dates es pot fer?

Les sol·licituds de reducció de quota presentades entre el 4 i el 15 de setembre tindran efectes a la quota del mes d'octubre. 

Les sol·licituds de reducció aplicables de novembre a juny es poden realitzar durant tot l'any. Totes les reduccions s'hauran de sol·licitar abans del dia 20 del mes encurs i tindran efectes a partir del mes següent a la seva presentació, prèvia comprovació del dret a poder gaudir-les.  

Com i on es pot fer?

Per internet

Presencialment als Punts d'Autoservei 

Presencialment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

Quins documents s'han de portar?

Si s'autoritza a la consulta de dades

  • En el cas de persones en situació familiar o entorn desfavorable, informe del Servei de Benestar social.

Si no s'autoritza a la consulta de dades

  • En el cas de famílies nombrosa, carnet de famílies nombrosa i llibre de família.
  • En el cas de família monoparental, carnet de família monoparental i llibre de família.
  • En el cas d'alumne en situació d'atur, vida laboral actualitzada a la data de presentació de l'alumne.
  • En el cas de progenitors en situació d'atur, vida laboral del progenitor o progenitors en situació d'atur .
  • En el cas de titular de Carnet Blau, títol de Carnet Blau vigent.
  • En el cas de persones amb discapacitat, documentació acreditativa (targeta de discapacitat o certificat).
  • En el cas de persones en situació familiar o entorn desfavorable, informe del Servei de Benestar Social.
Quan temps triga la resposta?

Les sol·licituds de reducció de quota presentades entre el 4 i el 15 de setembre tindran efectes a la quota del mes d'octubre. 

Les sol·licituds de reducció aplicables de novembre a juny es poden realitzar durant tot l'any. Totes les reduccions s'hauran de sol·licitar abans del dia 20 del mes encurs i tindran efectes a partir del mes següent a la seva presentació, prèvia comprovació del dret a poder gaudir-les.  

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Normativa reguladora

Normativa reguladora de l'Aula de Teatre


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.