Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Cultura: Sol·licitud d'ajuts a l'organització de festivals

Descripció

Cultura: Sol·licitud d'ajuts a l'organització de festivals

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit

Cultura: Sol·licitud d'ajuts a l'organització de festivals

Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud d'ajuts econòmics i en espècies per a l'organització de festivals d'interès cultural a la ciutat de Mataró dels següents àmbits artístics: 

 • Arts visuals, art urbà i cultura digital
 • Arts escèniques
 • Cinema i audiovisuals
 • Música
 • Cultura popular
 • Pluridisciplinars i pensament

Consulteu a les bases reguladores les tipologies d'activitat excloses de la convocatòria. 

Qui ho pot demanar?
 • Les persones jurídiques (amb ànim de lucre) amb domicili fiscal al municipi de Mataró.
 • Les entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol·licituds.
Quin cost té?

La presentació de la sol·licitud d'ajut, cap.

Consulteu la Normativa reguladora de Preus Públics, en allò referit a la utilització d'equipaments culturals, si fos el cas (4.4 - PREUS PÚBLICS DE LES ACTIVITATS DE CULTURA - EPIGRAF 5 - UTILITZACIÓ EQUIPAMENTS)

En quines dates es pot fer?

Del 15 de març fins al 15 d'abril de 2024

Com i on es pot fer?

- Per internet.

Quins documents s'han de portar?
 • Sol·licitud en model normalitzat, que inclou entre altres: 
  • En el cas d'entitats, declaració on constin les persones de la Junta vigent amb els càrrecs, noms, cognoms i documents d'identitat.
  • Declaració responsable d'assegurances contractades (responsabilitat civil incloent servei de bar si s'escau, voluntaris, i causes climatològiques) o que es preveu contractar.
  • Declaració responsable de protecció de dades.
  • Memòria del projecte
 • En  el cas d'empreses, targeta fiscal i estatuts de la mateixa
 • Poders de representació, si no s'utilitza un certificat electrònic de representant de persona jurídica per fer la presentació de la sol·licitud. 
Quant temps triga la resposta?

No superior a tres mesos.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Marc legal

Convocatòria per a la concessió d'ajuts per a l'organització de festivals a la ciutat durant l'any 2024

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'ajuts a l'organització de festivals

Sol·licitud d'ajuts a l'organització de festivals

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.